Ovo je tajna dobre silaže kukuruza

Ovo je tajna dobre silaže kukuruza

Ovo je tajna dobre silaže kukuruza- © Pixabay

Siliranje je konzervisanje visoko vlažnih hraniva pomoću mikroorganizama bez prisustva kiseonika. Proizvod koji se dobija siliranjem naziva se silaža. Osnovni cilj je da se sačuvaju hranljive materije i poboljša hranljiva vrednost hraniva.

Inokulanti su specijalni dodaci koji predstavljaju odabrane sojeve bakterija mlečne kiseline, a njihova je uloga da ubrzaju prirodan put fermentacije i da skrate vreme siliranja.

Upotrebom inokulanta Silko za kukuruz postiže se:

  1. Skraćivanje aerobne faze fermentacije,
  2. Brže se postiže optimalna pH vrednost,
  3. Smanjuju se gubici organske materije,
  4. Popravlja se svarljivost i ukupni proizvodni rezultat.

Zbog toga je naša preporuka da se inokulant Silko za kukuruz obavezno uključi u proces proizvodnje silaže kukuruza.

Silko za kukuruz se koristi na sledeći način:

  • Za 20 tona silaže kukuruza sipati 100 ml Silka u 20 litara vode i prskati slojeve mase,
  • Za 50 tona silaže kukuruza sipati 250 ml Silka u 50 litara vode i prskati slojeve mase,
  • Za 200 tona silaže kukuruza sipati 1litar Silka u 200 litara vode i prskati slojeve mase.

U toku siliranja treba obratiti pažnju da se kukuruz kao biljka skida u momentu mlečno-voštane zrelosti, mora se voditi računa o dužini iseckane mase, a takođe mora se pravilno postupati sa zelenom masom. Treba povesti računa o tome da ne dođe do prljanja dovežene zelene mase; jedan traktor koristiti za gaženje mase, odnosno istiskivanje vazduha, a drugim dovoziti kukuruznu masu sa njive.

Silažu je poželjno raditi u suvim danima, kada nema kiše, jer se smanjuje mogućnost zaprljanosti silaže. Vazduh treba što bolje istisnuti pravilnim gaženjem traktora; jedan sloj mase izgaziti i poprskati inokulantom Silko za kukuruz, pa zatim dovoziti sledeći.

Ovo je tajna dobre silaže kukuruza-© Pixabay

Postupak siliranja treba obaviti u što kraćem vremenskom period i siliranu masu nakon završetka treba dobro zatvoriti, odnosno pokriti. Tako pripremljena masa može se koristiti posle 3 do 4 nedelje, sa svim očuvanim parametrima kvaliteta i onom količinom hranljivih materija koje je imala prilikom skidanja sa njive. Samo ovakvim postupkom i upotrebom inokulanta Silka za kukuruz dobija se silaža odličnog kvaliteta.


Silko za kukuruz sadrži 4 specijalno odabrana soja bakterije Lactobacillus Plantarum.

Primenom Silka za kukuruz dobija se silaža odličnog kvaliteta, aero stabilna, sa očuvanim kvalitetom proteina. Povećana je svarljivost NDF i ADF vlakana, a u silaži preovladava mlečna kiselina koja je važna i neophodna, tako da je eliminisano prisustvo sirćetne i buterne kiseline.

Mlečne bakterije homofermentativnog tipa produkuju enzime koji hidrolizuju polisaharide i oslobadjaju šećere, a fermentaciju vode u željenom smeru u kojoj preovladjuje mlečna kiselina.


Mlečna kiselina ima jako baktericidno i fungicidno dejstvo na gljivice i kvasce koji se mogu javiti u siliranoj masi i koji mogu dovesti do kvarenja silaže.

Zbog svega navedenog jako je bitno da koristimo inokulant Silko za kukuruz jer vrednosno i cenovno opravdava svoje mesto u Siliranju.


Primenom Silka za kukuruz dobija se Silaža karakterističnog prijatnog mirisa i ukusa i životinje je rado jedu. Tokom cele godine životinjama je na raspolaganju hrana istog kvaliteta, tako da nema oscilacija u proizvodnji. Što je najvažnije, sačuvan je kvalitet proteina i minerala. Najbolji pokazatelj odlične Silaže je konzumacija od strane životinja, a kada su mlečna grla u pitanju kod njih se primećuje povećanje količine mleka, kako na dnevnom tako i u godišnjem  planu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica