Nauka dokazala: MAZITE KRAVE da bi imale više mleka

Nauka dokazala: MAZITE KRAVE da bi imale više mleka

Nova istraživačka studija u Nemačkoj kaže da redovno maženje teladi, osim što boljšava odnos životinja i čoveka, podstiče rast teledi što zauzvrat daje rezultat u vidu većeg prinosa mleka u kasnijem periodu njihovog života.

Naučno potvrđeno: Maženje krava doprinosi njihovom boljem rastu i povećanju prinosa mleka   - © Pixabay

Zdrav odnos stoke i čoveka je vrlo važan, ne samo iz etičkih razloga, već i zbog dobrobiti i produktivnosti životinja. Bolji odnos donosi smanjene reakcije na stres tokom svakodnevnog kontakta i povećava sigurnost kod životinje, a vlasniku može doneti samo ekonomske koristi. U istraživanjima je primećeno da krave i druge domaže životinje vole i uživaju u nežnim interakcijama koje imaju sa ljudima, a posebno u milovanju i u umirujućim razgovorima.

Najnovije istraživanje, koje je sprovedeno u Nemačkoj, baca malo više svetla na ovaj aspekt. Istraživači su želeli da shvate efekte nežnih interakcija tokom prve dve nedelje života teleta, pod uslovima koji se nalaze u komercijalnim mlečnim farmama.

Za svoju studiju odabrali su 104 ženke novorođene teladi Holstein-Frizija na komercijalnoj farmi mleka i podelili ih u dve grupe. Telad u prvoj grupi su bila podvrgnuto svakodnevnom milovanju po 3 minuta prvih 14 dana svog života, dok su ostali članovi grupe bili uskraćeni za ovu ljudsku interakciju.

Pored dodira, koji se sastojao od blagog tapkanja na donjem delu vrata, istraživači su „pričali“ životinjama sa blagim i umirujućim tonom.

„U ranijim istraživanjima, naš tim je otkrio da krave posebno uživaju kada se tapkaju na ovo mesto. Otkucaji srca životinja čak i padaju tokom milovanja“, kaže Stephanie Lurzel iz Instituta za stočarstvo i dobrobit životinja iz Beča.

Telad su interakciju shvatila kao pozitivnu što je pokazalo i visok nivo istezanja vrata, koje se obično opaža kod društvene interakcije odraslih krava i tumači kao znak opuštenosti.

Naučno potvrđeno: Maženje krava doprinosi njihovom boljem rastu i povećanju prinosa mleka  - © Pixabay


Kako bi ispitali ishod tih nežnih interakcija, istraživači su u trećoj nedelji života teladi sproveli mali test, poznat kao test za daljinu izbegavanja. Ovaj test pomaže da se kvalifikuje kvalitet odnosa životinje i čoveka merenjem udaljenosti na kojoj tele traži izbegavanje poznate osobe koja mu se približava sa prednje strane.

Udaljenost izbjegavanja manja je za telad koja imaju manje straha od ljudi, dok je veća udaljenost za one koji se više boje ljudi. Ovaj jednostavan test otkrio je da su telad koja su u ranoj fazi života doživela nežne interakcije pokazala manju udaljenost izbjegavanja od teladi koja nisu bila mažena.

Mažena telad pokazuju veći prosečni dnevni porast telesne mase.


Merenja telesne težine tri meseca nakon rođenja pokazala su da su mažena telad bila teža od onih koji nisu. Prosečan dnevni porast telesne mase je iznosio 3-7% više kod teladi koji su imali nežne interakcije sa ljudima, što pokazuje da ova interakcija ima direktan uticaj na povećanje telesne mase teleta.


„Dnevno povećanje telesne mase tretirane telasi u našoj studiji bilo je oko 3 posto veća u odnosu na kontrolnu grupu. To bi značilo oko 50 kg više mleka po kravi godišnje “, rekao je Lurzel.

Izvor: Permaculturenews

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica