Ishrana ovaca: Sirova soja za veću produktivnost grla

Ishrana ovaca: Sirova soja za veću produktivnost grla

Studija, objavljena u časopisu Animal Feed Science and Technology, imala je za cilj da proceni kakvo dejstvo će imati povećanje sirove soje u ishrani ovaca na prinos mleka, sastav i profil masnih kiselina kod ovaca i performanse njihovih jagnjadi. Saznajte šta su otkrili i potvrdili.

Ishrana ovaca: Sirova soja za veću produktivnost grla - © Pixabay

Gajenje ovaca je sve unosnije, a pravilna ishrana, smanjenje troškova i bolje mleko mogu da doprinesu da bude još unosnije.

Mleko je prva hrana koju novorođenče jede, a opstanak i razvoj jagnjadi direktno su povezani sa prinosom i kvalitetom mleka. Korišćenje prehrambenih strategija, koje utiču na prinos i sastav mleka, mogu poboljšati razvoj jagnjadi, delujući kao dodatno sredstvo za omogućavanje klanja mladih životinja i osiguravajući bolji kvalitet mesa

Smanjenje performansi preživara može se povezati s nivoom lipida u prehrani. Korišćenje nezasićenih masnih kiselina iz sirove soje može biti alternativa za povećanje nivoa lipida u prehrani, a da pritom ne utiče na performanse životinje.

Zbog toga su istraživači odlučili da uključe soju u prehranu ovaca i vide kakvo dejstvo ona ima na prinos mleka i rast jagnjadi.

Istraživanje je izvršeno u Brazilu, na 56 ovaca Santa Ines sorte, prosečne težine 64 kg, koje su podeljene u grupe, gde je jedna grupa dobijala 70, 140 ili 210 g / kg dnevnog unosa sirove soje. Druga grupa je dobijala 400 g / kg dnevnog unosa u prirodnoj bazi šećerne trske kao izvor krme i treća grupa 600 g / kg koncentrata.

Ishrana ovaca: Sirova soja za veću produktivnost grla - © Agromedia

Povećani prinos mleka

Maksimalni prinos mleka dobijen je dodavanjem 70 ili 140 g / kg dnevnog unosa sirove soje, verovatno zbog povećanja gustoće energije u prehrani. Tretmani nisu uticali na efikasnost proizvodnje i sadržaj mleka. Iako se udeo mlečne masti nije menjao ni u jednoj testiranoj grupi, profil mlečne masne kiseline imao je nekoliko promena. Konzumirani nivo sirove soje smanjio je koncentraciju kratkog i srednjeg lanca masnih kiselina u mleku.


Preporučene količine unosa sirove soje u ishranu ovaca

Preporučuje se dodavanje 140 g / kg dnevnog unosa sirove soje jer povećava prinos mleka, a ne deluje štetno na efikasnost proizvodnje mleka, komponente mleka i jagnjad.

Upotreba sirove soje može biti važna strategija za smanjenje troškova hranjenja ovaca, jer je u većini slučajeva cena sirove soje niža od druge prehrane.

Međutim, važno je naglasiti da je suplementacijom do 210 g / kg dnevnog unosa sirove soje, masno mleko zdravije za prehranu ljudi, zbog povećanja koncentracije CLA (uglavnom C18: 2 cis-9 trans-11).


Ukoliko vas interesuje dodatno smanjenje troškova kod uzgoja ovaca, preporučujemo da pročitate koja je to retka domaća rasa ovaca koja ne zahteva velika ulaganja.

Izvor: Allaboutfeed


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica