5 faktora koji utiču na proizvodnju ovčijeg mleka

5 faktora koji utiču na proizvodnju ovčijeg mleka

Na proizvodnju mleka, odnosno mlečnost kod ovaca utiče više faktora. Pre svega veoma su bitni genetska osnova, uslovi ishrane i zdravstvena zaštita. Saznajte kojih su to 5 faktora koji u najvećoj meri određuju mlečnost ovaca.

 

Ovce - © Pixabay

1. Rasa ovaca

Od velikog značaja za proizvodnju mleka je sama rasa ovaca, pod uslovom da vladaju minimalni uslovi da može da se ispolji genetski potencijal. Najmlečnije rase ovaca su istočno frizijska, avasi, lakon, sardinijska i druge.

2. Ukrštanje rasa

Ipak, ukrštanje različitih rasa je brz i efikasan način povećanja proizvodnje mleka. Od svih mlečnih rasa istočnofrizijska ovca je najznačajnija zbog prenošenja osobina visoke mlečnosti na meleze rasa sa kojima se ukršta.

Ovce - © Agromedia

3. Uzrast ovaca

Uzrast ovaca, takođe, je veoma značajan za proizvodnju mleka. Ovce koje se prvi put jagnje i starije od 8 godina imaju značajno manju količinu mleka. Maksimalna količina mleka kod ovaca manje mlečnosti luči se u 3 i 4 laktaciji. Mlečnije rase koje imaju veliku količinu mleka, najproduktivnije su u periodu između 3 i 6 laktacije.

4. Tip rođenja

Tip rođenja ima značajan uticaj na ukupnu količinu mleka u laktacijama. Takođe je utvrđena i pozitivna veza između broja jagnjadi i mlečnosti majke. Dvojke, trojke ili četvorke sisanjem deluju stimulativno na intezivniji rad mlečne žlezde koja proizvodi veće količine mleka nego ovce koje su ojagnile i dojile jedinice. To povećanje može da iznosi 25-30%.

Ovce - © Agromedia


5. Ishrana ovaca

Ishrana ovaca mora biti adekvatna i prilagođena njima da bi se postigla maksimalna proizvodnja. Obrok mora biti kompletan u količinskom i energetskom pogledu. Takođe, mora obilovati raznovrsnim hranjivim materijama i njihovim biološkim vrednostima, a pre svega proteinskih materija.

Autor: dipl. ing. poljoprivrede Dejan Stanković

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica