Redukovanom obradom zemljišta povećava se sadržaj humusa

Redukovanom obradom zemljišta povećava se sadržaj humusa

Internacionalni institut za istraživanja u organskoj poljoprivredi FIBL nedavno je objavio rezultate dve studije u kojima je ispitivan uticaj obrade na kvalitet, mikrobiološku aktivnost zemljišta i emisiju gasova sa efektom staklene bašte. U oba slučaja potvrđena je pretpostavka da redukovana obrada, bez upotrebe plugova doprinosi smanjenju erozije i očuvanju životne sredine.

Redukovanom obradom zemljišta povećava se sadržaj humusa - © Agromedia

Ispitivanja su obavljena tokom perioda od 13 godina na glinovitom zemljištu u Švajcarskoj. Utvrđeno je da se za to vreme u zemljištu u kojem je primenjivana samo redukovana obrada sadržaj humusa povećao za 8% u odnosu na parcele koje su orane plugovima. To praktično znači da je svake godineu redoukovano obrađenom zemljištu po hektaru ostalo 2,3 tone ugljen diokisda više u odnosu na ono što je klasično obrađeno.

Humus se u sistemu s redukovanom obradom nalazi u prvih 10 cm, a obrada plugom ga gura na dubinu od 20 cm. Zahvaljujući tome, tamo gde nije bilo agresivne obrade u površinskom sloju zemljišta znatno je veća brojnost mikrorganizama poput bakterija i gljivica. Takođe, ovaj sloj je zbog sadržaja organske materije i živih organizama po svom sastavu bliži livadi nego oranici, pa je i njegov kapacitet da se izbori protiv erozije znatno veći.

Tokom istraživanja merio se i intenzitet odavanja gasova sa efektom staklene bašte, zavisno od toga koji su usevi bili posejani na parcelama. Utvrđeno je da nema nikakve razlike u emisiji ovih gasova bez obzira da li su usevi posejani na zemljištu koje je obrađeno plugom ili na onom na kojem je primenjena redukovana obrada. Međutim, vremenski uslovi u kojima je rađena obrada itekakoa su imali uticaja.

Obrada plugom ili redukovano kada je zemljište bilo vlažno, ne samo da doprinosi njegovoj degradaciji već znatno povećava emisiju azotnih oksida u atmosferu.

Tekst je originalno objavljen u časopisu Poljoprivrednik

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica