Pripremite se za predstojeću setvu: Novi DEKALB HD hibridi u FAO 300 i FAO 400 grupi

Pripremite se za predstojeću setvu: Novi DEKALB HD hibridi u FAO 300 i FAO 400 grupi

Moderna proizvodnja i selekcija nas teraju da menjamo stare navike. Do pre samo desetak godina bilo je neshvatljivo da rane FAO grupe prinosom mogu da se porede sa kasnim, osim u nepovoljnim godinama. Na osnovu rezultata DKC hibrida u poslednjih nekoliko godina, možemo lakše da shvatimo zbog čega se najbolji proizvođači kukuruza opredeljiuju za ranije FAO grupe. One u dobrim godinama, više ne zaostaju značajno u prinosu za kasnim. U jednoj dobroj godini DKC hibrid iz FAO 300 grupe zrenja lako daje prinos preko 14 t/ha, što je izuzetan rezultat u proizvodnji kukuruza bez obzira na godinu i grupu zrenja. A kada dođemo do loše godine, onda su rane grupe definitivno bolji izbor.

 

Hibridi kukuruza za maksimalne prinose - © Dekalb

 

Novi HD hibrid u FAO330 je DKC4351, preporučuje se za sve regione i različite proizvodne uslove širom naše zemlje. Visok potencijal za prinos i dokazana HD tolerantnost na stresne uslove i sušu. Preporučuje se za optimalne rokove setve. Niska i snažna stabljika omogućuje odloženu žetvu bez gubitka prinosa. Veoma brzo otpuštanje vlage pogoduje proizvođačima koji žele ranije da započnu žetvu i ostvare bolju cenu kukuruza. U prethodnoj 2018. godini na 4 lokacije u Vojvodini ovaj hibrid je ostvario prosečan prinos od 14.258 kg/ha. Preporučeni sklop u optimalnim uslovima u žetvi bi trebao da se kreće oko 75.000 biljaka/ha.

 

Neke od prednosti ranijih FAO grupa:


  • Imaju veću šansu za izbegavanje suše kod oplodnje


  • Brže otpuštaju vlagu

  • Ranija žetva često znači i bolja otkupna cena

 


HD hibrid kod kog se očekuje velika popularnost od strane proizvođača je DKC5075. Hibrid kukuruza pripada FAO grupi 450 i ima sve prednosti koje nam donosi nova genetika. Ovim putem naglašavamo kod ovog hibrida stabilnost u lošim uslovima proizvodnje, brzo otpuštanje vlage i visok prinos u stresnim uslovima proizvodnje! Preporučen optimalan sklop u žetvi bi trebao da se kreće od 72.000 do 75.000, ali je potrebno voditi računa da u žetvi ne bude ispod 65.000 biljaka/ha. Može se sejati u optimalnom roku i u ranijim rokovima setve. U prethodnoj godini na četiri različite lokacije u Vojvodini hibrid DKC5075 je ostvario prinose od 13.564 kg/ha do 15.461 kg/ha.

 


Hibridi kukuruza za maksimalne prinose - © Dekalb

 

Dakle FAO grupe 300 i 400 donose i visoke prinose i visoku sigurnost u proizvodnji, bez obzira na povoljnost uslova za proizvodnju, što je i razlog zašto u višegodišnjem proseku imaju prednost.

Jasno je da sa odabirom DEKALB hibrida iz FAO grupe 300 i 400 birate modernu i inovativnu genetiku koja će vam pomoći da budete uspešni i ostvarite maksimalan profit.

Sponzorisani članak
Kontakt:
Dekalb
Dekalb
Bulevar Vojvode Stepe 8421000 Novi Sad
Tel/fax: 021/4891000, 021/4891000
E-mail: [email protected]

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica