Povećava MLEČNOST krava, daje kvalitetan MED – ovako se gaji ESPARZETA

Povećava MLEČNOST krava, daje kvalitetan MED – ovako se gaji ESPARZETA

Esparzeta je višegodišnja leguminozna vrsta koja može rasti i na siromašnim zemljištima. Ova biljka dobro razvijenog korenovog sistema predstavlja veoma korisnu krmnu hranu koja ima brojne benefite u odnosu na druge vrste, a spada i u izrazito značajne medonosne biljke za pčele, naročito u periodu nestašice bagremove paše.

EsparzetaFoto:Pixabay

Ova biljka se seje u martu i aprilu, a mi vam predstavljamo uslove koje ona zahteva, ali i otkrivamo razloge zbog kojih ju je potrebno gajiti.

Odlična krmna hrana i ispaša za pčele

Značaj esparzete se naročito ističe u ishrani preživara. Naime, ova biljka utiče na uvećanje mlečnosti kod krava, a pritom smanjuje njihovu nadutost.  Upotrebljava se za ispašu i košenje. Najadekvatniji kvalitet krme se ostvaruje njenim košenjem tokom početka cvetanja.

Ova biljka na godišnjem nivou ima dva otkosa. Za ishranu životinja se koristi zbog visokog sadržaja proteina, mineralnih materija i karotina. Pored toga što zahteva skromnije uslove uzgoja, još jedna stvar koja je razlikuje od lucerke su ređi napadi viline kosice.

Njena primena u ishrani životinja datira još iz Srednjeg veka, kada se koristila u Francuskoj.

Značaj ove biljke za pčele se ogleda u tome što cvetanje startuje u drugoj polovini maja kada izostaje bagremova paša. Ima cvetove koje su ovom insektu veoma atraktivni, med je karakterističnog i aromatičnog ukusa i mirisa.

Ova izuzetna meduša cveta dva puta godišnje u vremenskom intervalu od 20, 30 dana. Pored nektara, izvor je i cvetnog praha u manjoj meri.

Uslovi uzgoja esparzete

Kada je u pitanju zemljište na kome se ova biljka sadi, potrebno je izbegavati ona koja imaju veliku vlažnost i visok nivo podzemnih voda, kao i zemljišta kisele pH vrednosti.


EsparzetaFoto:Pixabay

Kao što je gorepomenuto ima jak koren pa može uspešno prebroditi sušne periode. Esparzeta se uspešno gaji na kamenitim i plitkim zemljištima. Jak koren joj pomaže da usvaja fosfate i vodu iz dubljih slojeva zemlje.

Setva se vrši u martu i aprilu. U predsetvenu obradu spadaju ravnanje i usitnjavanje zemljišta. Kada se setva izvrši potrebno je povaljati zemljište da bi se stvorio bolji kontakt semena i zemljišta i zbog toga što ova biljka zahteva dobro slegnuto zemljište.

Ukoliko želite da sadite esparzetu na isto mesto gde je i ranije bila zastupljena, morate sačekati da prođe onoliko vremena koliko je trajao njen životni vek, to jest od pet do osam godina.


Esparzeta ostavlja zemljište sa dosta azota i odličan je predusev za žitarice. Na početku je ova biljka osetljiva na temperature ispod pet stepeni, međutim kako se razvija njena otpornost raste.

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica