Kompanija Corteva promeniće pristup u proizvodnji hrane

Kompanija Corteva promeniće pristup u proizvodnji hrane

Od prvog juna ove godine ime još jedne kompanije će se zvanično naći na listi njujorške berze. Reč je o kompaniji Korteva.  Ova firma nastala je spajanjem agrarnog sektora tri različite kompanije. I ona će imati neke od tehnološki inovativnih mogućnosti, kao i mogućnosti za istraživanje i razvoj koje će joj omogućiti da transformiše naš prehrambeni sistem u cilju proizvodnje sigurne ponude zdrave hrane.

 

„Pod brendom Corteva, proizvođačima će biti ponuđena nova rešenja i to već u narednih mesec dana. I to konkretno kada je reč o hibridima uljane repice koji će proizvođačima da smanji troškove proizvodnje prilikom tretmana insekticidma . A sa druge strane ova tretman će omogućiti veće prinose. Namera nam je da već sledeće godine, ponudimo isto premium seme u sistemu proizvodnje kukuruza“, Siniša Đurić, direktor prodaje Corteva.

Kompanija Corteva iskoristila je priliku da proizvođačima koji si su posetili Poljoprivredni sajam u Novom Sadu predstavi nešto potpuno drugačiji pristup u tretmanu semena. Ovaj novi pristup bi trebalo da proizvođačima kukuruza, suncokreta ali i uljane repice omogući novi način gajenja. Pored toga ratari su mogli da se upoznaju i sa dva nova hibrida uljane repice.

Proizvođači u Srbiji moći da očekuju jedan potpuno novi pristup a to je Lumigen brend, koji podrazumeva potpunu zaštitiu od štetočina i bolesti sa dodatkom biostimulanta. Reč je, kako Goran Avramov iz kompanije Corteva ističe, o biostimulantu jedne finske firme koja je najbolja na svetu u ovom domenu. To će poljoprivrednicima omogućiti još kvalitetniji usev, smanjiti dodatne troškove proizvodnje i povećati prinos.

Pored semena i hibrida, kompanija Corteva predstavila je našim poljoprivrednicima i nove preparate za zaštitiu bilja, koji će značajno smanjiti njihove probleme na njivama. Slobodan Stefanović iz kompanije Corteva objašnjava da je veoma teško lansirati neke nove pesticide sa novim aktivnim materijama, zato je važno da da se poljoprivrednicima prvo pruži informacija o tome. Novim pristupom u zaštiti bilja bi bili rešeni mnogi problemi proizvođača u Srbiji, a to su pre svega problemi sa kontrolom štetočina i bolesti na njivama.

Sagovornici: Siniša Đurić, direktor prodaje Corteva
Goran Avramov, zadužen za razvoj proizvoda Corteva
Slobodan Stefanović, Corteva

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica