Kombinacijom stočnog graška i strnih žita do boljeg hraniva

Kombinacijom stočnog graška i strnih žita do boljeg hraniva

Gajenjem stočnog graška u kombinaciji sa strnim žitima povećava se sadržaj proteina i ugljenih hidrata.

Stočni grašak - © Pixabay

Optimalni rok za setvu ozimog krmnog graška je poslednja dekada septembra – početak oktobra. Ozime sorte krmnog graška mogu da se gaje kao čisti usevi ili u smeši sa strnim žitima kao što su ovas, tritikale, pšenica, ječam ili raž. Za setvu u čistom usevu treba upotrebiti oko 150 kg/ha semena, a u smeši sa strninama učešće graška smeši treba da iznosi 85-90% od setvene norme u čistoj kulturi.

Stočni grašak – bogat izvor proteina

Gajenjem stočnog graška u smeši sa strninama dobija se izbalansirano stočno hranivo koje sadrži proteinsku i ugljenohidratnu komponentu, a sprečava se poleganje graška. Ozimi krmni grašak seje se žitnom sejalicom na međuredni razmak od 12,5 cm i na dubinu između 4-5 cm.

Ozime sorte stočnog graška klijaju i obrazuju vegetativne organe pri temperaturi od 4 do 5ºC i poseduju izvrsnu otpornost na niske temperature tokom zimskog perioda. Bez oštećenja podnose golomrazicu od -17ºC, a pod snežnim pokrivačem i znatno nižu temperaturu. Optimalna temperatura za rast biljaka i stvaranje kvalitetne zelene krme je od 12 do 16ºC.Ozime sorte stočnog graška postižu stabilne prinose od 45 do 55 t/ha zelene krme, odnosno između 9 do 11 t/ha sena sa dvadesetak procenata sirovih proteina u suvoj materiji krme.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  

Autor: Dipl. inž. Cvetković Srđan

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica