Kako utvrditi stepen kiselosti zemljišta?

Kako utvrditi stepen kiselosti zemljišta?

Kalcifikacija se može definisati kao agrotehnička mera koja ima za cilj popravku zemljišta, pre svega u hemijskom smislu, odnosno popravku pH nivoa zemljišta. Stepen kiselosti zemljišta jedan je od ključnih faktora za razvoj biljaka, te se u skladu sa njim pokazuje potreba za kalcifikacijom proizvodne površine.
 

 Kalcifikacija zemljišta - © Foto: Ivana Trifković

Naime, redovnom analizom zemljišta na kojem je prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja dobije se uvid u pH nivo zemljišta. Ukoliko je zemljište kiselo, odnosno pH 6 i ispod te vrednosti, onda je za takvo zemljište kalcifikacija neophodna mera.

Ako uzmemo u obzir podatak da je u Srbiji 60% poljoprivrednog zemljišta kiselo, samim tim je kalcifikacija agrotehnička mera vredna pažnje. Kalcifikacija je dakle neophodna mera za postizanje visokih prinosa i sprečavanje destrukcije zemljišta kiselošću. Kiselost zemljišta najčešće je uzrokovana intenzivnom agrotehnologijom, nekontrolisanom ili nepravilnom upotrebom mineralnih đubriva, uticajem kiselih kiša i odsustvom organskih đubriva.
 

Ako uzmemo u obzir podatak da je u Srbiji 60% poljoprivrednog zemljišta kiselo, samim tim je kalcifikacija agrotehnička mera vredna pažnje.

Posledice zakiseljavanja zemljišta ispoljavaju se kroz poremećaj hemijskih, bioloških i fizičkih osobina zemljišta. Na kiselim zemljištima dobija se manji i lošiji prinos, a hrana proizvedena na takvom zemljištu može biti kontaminirana teškim metalima kao što su olovo, hrom, kadmijum i radioaktivni elementi.
 

Prihranjivanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga – Važan odabir azotnog đubriva

 


Zemljište - © Foto: Agromedia

Kiselost zemljišta može se detektovati uz pomoć indikatora kiselosti, što se manifestuje kroz promenu boje listova biljaka iz zelene u žutu ili ljubičastu. Zatim, usev lucerke takođe može poslužiti kao indikator kiselosti, jer lucerka ne može da uspeva na zemljištima čija je pH vrednost 5.0 i ispod 5.
 


Kiselost zemljišta najčešće je uzrokovana intenzivnom agrotehnologijom, nekontrolisanom ili nepravilnom upotrebom mineralnih đubriva, uticajem kiselih kiša i odsustvom organskih đubriva.

Kalcifikacija, kao što sam termin govori, predstavlja unošenja kalcijum-karbonata u zemljište. Krečnjak koji se koristi za kalcifikaciju može biti u različitim formama, kao fino samleveni kalcijum-karbonat, laporac, pečeni kreč, gašeni kreč, saturacioni mulj i dolomit. Najčešći komercijlani nazivi krečnjaka su: Njival Ca, Kalk, Fertdolomit granulirani, Kalcifert-Jaz, Kalcifikator, Kalcin-Ca, Litho KR+, Megagreen, Mineral Fert-Ca, Physiomax 975, Plodozor, PRP Boden, Sivilko (materijal za kalcifikaciju zemljišta).
 


Pančevačke oranice kvalitetnije od većine evropskih
 

Kalcifikacija zemljišta - © Foto: Ivana Trifković

Vrste kalcifikacije:

  • Meliorativna kalcifkacija – izvodi se kod kiselih zemljišta sa ciljem smanjenja kiselosti i postizanja neutralnog pH nivoa zemljišta koji je potreban za uspešno gajenje biljaka.
  • Dopunska kalcifikacija – izvodi se kada se nadoknađuju gubici kalcijuma nastali ispiranjem zemljišta ili iznošenjem poljoprivednim prinosima i kada se u zemljište unose znatno manje količine pojedinačnih ili složenih kalcijumovih đubriva.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica