Izborite se sa sušom pomoću adekvatne agrotehnike – savetuju stručnjaci!

Izborite se sa sušom pomoću adekvatne agrotehnike – savetuju stručnjaci!

Kako smo u eri izuzetno toplih i sušnih leta, važnog perioda za oprašivanje i nalivanje zrna, neophodno je primeniti odgovarajuće agrotehničke mere. Borba protiv suše počinje već u jesen dubokim oranjem. Na teritoriji Braničevskog okruga u toku je prolećna setva. Najzastupljenija kultura je kukuruz, a u planu je da se poseje na oko 50.000 hektara. 
 

Kukuruz - © Foto: Elena Marjanović

 

Posmatrano sa agrometeorološkog aspekta, u poslednjoj deceniji više je bilo sušnih godina. Proizvodnja kukuruza u uslovima suše dosta trpi.

Kako bi se izbeglo pogubno dejstvo visokih temperatura u julu i avgustu, veoma je bitan sam start kukuruza. Važno je primeniti neophodne mere, kad treba i koliko treba. Poseban akcenat treba staviti na setvu koja mora biti kvalitetna kako bi biljka mogla da razvije dobar korenov sistem, neophodan za usvajanje vlage i hranljivih materija iz dubljih slojeva zemljišta.”

„Dobro razvijen korenov sistem omogućava dobar razvoj nadzemnog dela biljke. Samo tako razvijena biljka može da podnese ekstremno loše agrometeoroške uslove, što direktno povlači i manje smanjenje prinosa. Početak ’borbe’ sa sušom zapravo počinje pravilnom jesenjom obradom preko predsetvene pripreme do setve u roku“, istakla je diplomirani inženjer Jorgovanka Vlajkovac, samostalni savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Požarevac.

Jesenje oranje optimalno treba obaviti u periodu novembar-decembar, na prosečnoj dubini od 20 do 30 centimetara, u zavisnosti od tipa zemljišta i jačine traktora kojim se izvodi obrada. Zemljište se ostavlja u otvorenoj brazdi kako bi pod uticajem zimskih mrazeva dobilo povoljnu strukturu i sačuvalo zalihe vode.
 

Početak borbe sa sušom zapravo počinje pravilnom jesenjom obradom preko predsetvene pripreme do setve u roku.


Predsetvena priprema je veoma bitna za stvaranje ravnog i dobro pripremljenog setvenog sloja za kvalitetnu setvu, koja omogućava ravnomerno i ujednačeno nicanje, što je pak jedan od preduslova za razvijanje zdrave biljke sa potencijalom za veliki prinos. Potrebno ju je obavljati lakšim poljoprivrednim mašinama, a preporučuju se lake drljače i setvospremači. Ova agrotehnička mera obavlja se desetak dana pre same setve.
 

Jorgovanka Vlajkovac - © Foto: Elena Marjanović

Pre same predsetvene pripreme u zemljište treba uneti prolećnu količinu azotnog mineralnog đubriva. Preporuka je da se celokupna količina đubriva unese odjednom. Vrsta đubriva se bira na osnovu hemijske reakcije, odnosno kiselosti zemljišta. Kako veliki broj proizvođača ima urađenu agrohemijsku analizu, unosi se preporučena količina đubriva.”


„Zainteresovani proizvođači mogu doneti uzorke zemljišta u laboratoriju Poljoprivredne savetodavne i stručne službe na agrohemijsku analizu i da tako od savetodavca za ratarstvo dobije preporuku za đubrenje. Azot je veoma bitan element za start biljke, a kasnije i za njen habitus“, naglasila je Vlajkovac.

Kvalitetna predsetvena priprema znači: tvrda postelja, a mek pokrivač, kako bi svako seme bilo na propisanoj dubini i kako bi lakše niklo. Na 30 centimetara neophodno je prisustvo dovoljnih količina NPK-a hraniva, bitnog za razvoj razgranatijeg korenovog sistema, čime se povećava usisna moć, a rezultat je zdrava biljka.
 


Za „borbu“ protiv suše neophodno je odabrati prave hibride, prvenstveno kraće vegetacije: FAO 300 i FAO 400, posejane u prvom roku.


Setva
treba da otpočne kada temperatura setvenog sloja dostigne 10 stepeni kako bi seme što pre klijalo. Na nižim temperaturama u uslovima visoke vlažnosti može doći do truljenja semena, a moguć je i napad zemljišnih insekata.

Za „borbu“ protiv suše neophodno je odabrati prave hibride, prvenstveno kraće vegetacije: FAO 300 i FAO 400, posejane u prvom roku, koji stignu da formiraju i metlicu i svilu pre perioda visokih dnevnih temperatura. Tako formirana biljka dobro se opraši pa i započne fazu nalivanja zrna. A da bi efekat suše bio maksimalno anuliran, potrebno je navodnjavanje, tamo gde je to moguće.
 

To kaže struka, a kakva su iskustva poljoprivrednih proizvođača?

Duboko zimsko oranje izvodim uglavnom u novembru na dubini od 25 do 30 centimetara, po mogućstvu kada je zemljište normalne vlažnosti, što omogućava bolje provetravanje zemljišta i čuvanje vlage. Tom prilikom ubačena je polovina količine NPK đubriva“, rekao je Dragiša Marjanović, poljoprivredni proizvođač iz Klenja kod Golupca.
 

Klip kukuruza - ©Agromedia

Predsetvenu pripremu obavljam na dubini od 8 do 10 centimetara, drljačom ili setvospremačem. Uz pripremu unosim drugu polovinu NPK đubriva 15:15:15 ili drugog istog odnosa hranljivih materija oko 250 kilograma KAN-a po hektaru. Tokom godina KAN se pokazao kao najbolje rešenje za sušne godine, jer sadrži kalcijum koji je neophodan za ishranu biljaka tokom vegetacije, naročito na blago do srednje kiselim zemljištima“, dodao je Marjanović.
 

Tokom vegetacije u dva navrata obavljam međurednu obradu zemljišta kultivatorom, prvi put do 6 listova, a drugi od 8 do 9 listova, čime se izbegava gubljenje vlage iz zemljišta.

Setvu obavljam kada je temperatura zemljišta viša od 10 stepeni, na dubini od 8 do 10 centimetara, 40.000 do 50.000 biljaka po hektaru. Opredelio sam se za hibride FAO 500 i 600 krupnijeg klipa ZP 555, ZP 606 i ZP 666, pogodne za mašinsku berbu u klipu. Tokom vegetacije u dva navrata obavljam međurednu obradu zemljišta kultivatorom, prvi put do 6 listova, a drugi od 8 do 9 listova, čime se izbegava gubljenje vlage iz zemljišta“, podelio je sa nama svoja iskustva naš sagovornik.
 

Dragiša Marjanović - © Foto: Elena Marjanović

Sve navedeno dovodi do toga da početkom jula biljka kukuruza ulazi u fazu klasanja, svilanja i oplodnje pre nego što počnu letnje vrućine, koje mogu da onemoguće proces oplodnje i samim tim smanje prinos.

Ovakvom agrotehnikom postižem prinose od 8 do 10 i više tona po hektaru, dobrog kvaliteta zrna“, zaključio je Marjanović.

 

Sagovornici:
dipl. inž. Jorgovanka Vlajkovac, samostalni savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Požarevac
Dragiša Marjanović, poljoprivredni proizvođač iz Klenja kod Golupca

Foto: Elena Marjanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica