Đubrenje soje – ključno za visok prinos!

Đubrenje soje – ključno za visok prinos!

Kada biramo prave preparate za zaštitu soje, najvažnije je da oni budu kvalitetni, provereni i efikasni. Takvi preparati se nalaze u portfoliju Agromarket kompanije. Evo o čemu je reč.

Kako bi se što efikasnije suzbili širokolisni korovi u soji, uglavnom se primenjuju kombinacije više herbicida. Kompanija Agromarket za suzbijanje svih širokolisnih korova u soji preporučuje 3 dobro proverena i pouzdana preparata: Ikarus, Bentamark i Symphony, koji su do sada poljoprivrednici prepoznali kao kompletno rešenje u zaštiti soje od korova.

Ikarus je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova. Ovaj preparat se usvaja listom i korenom i potom se transportuje do izniklih delova biljke koje rastu. Ikarus, takođe, deluje preko zemljišta na korove koji su u fazi klijanja. Kompanija Agromarket preporučuje da se preparatu Ikarus doda Bentamark zbog širokog spektra delovanja. Primenom kombinacije ovih preparata sigurni smo da ćemo rešiti sve najznačajnije korove u usevu soje, poput ambrozije, štira, kerećeg grožđa, čička, tatule i drugih“, navodi dipl. inž. Danijela Radujkov.

Prema njenim rečima, za proširenje spektra delovanja na pepeljugu, preporuka je dodavanje preparata Symphony, čime smo sigurni da smo rešili sve najtvrdokornije korove u usevu soje.

Đubrenje soje - ključno za visok prinos - ©Agromedia

Preporuka kompanije Agromarket je da se preparat Ikarus primeni u količini 1-1,2l/ha, Bentamark u količini 2-3l/ha, a Symphony 8g/ha. Ovo je preporuka u slučaju jedonkratne primene herbicida.

Svaka godina je priča za sebe. Ove godine zemljišna vlaga je postojala u vreme nicanja soje što je dovelo do nicanja korova zajedno sa sojom. Međutim, zbog suše koja nas je sada zadesila trenutno nema novih korova. Ono što sigurno možemo da očekujemo nakon neke kiše je ponovno nicanje korova.

„Da ne bi došli u situaciju da nam trenutno nikli korovi prerastu, dok čekamo da novi niknu, u godini kao što je ova preporučujemo da se ukupna količina preparata podeli na 2 puta, takozvana split aplikacija, u razmaku 7-14 dana. Na taj način sa proverenim preparatima kompanije Agromarket sigurni smo da smo soju oslobodili konkurencije svih širokolisnih korova, koji mogu da oštete usev, odnosno da smanje njen prinos“, kaže Danijela.

Đubrenje soje - ključno za visok prinos - ©Agromedia


Što se tiče ishrane soje, ona se trenutno nalazi u feno fazi formiranja para pravih listova, kaže dipl. inž. Miodrag Obradović i dodaje da se na terenu primećuje smanjena fiziologija biljke, smanjena fotosinteska aktivnost lista, kao i aktivnost korenovog sistema.

Faktori koji su doveli do toga su povišena pH vrednost zemljišta, nedostatak padavina, kao i temperaturne amplitude koje se između dana i noći približavaju biološkoj nuli. Da bi biljka prevazišla šokove u kojima se nalazi i direktno se stimulisala fiziologija biljke moramo primeniti određenu formulu folijarnog tretmana hraniva“, kaže Obradović.

Prema njegovim rečima, kompanija Agromarket preporučuje Fitofert Speed-S, obogaćen biostimulatorima, makro elementima i povišenim sadržajem mikro elemenata, kao što su mangan, molibden, cink, bor i bakar.


„Ovom formulom se značajno utiče na visinu i kvalitet prinosa soje. Pospešuje se fotosinteza lista, kao i rast korenovog sistema i njegova produktivnost u simbiozi sa krvržišnim bakterijama u rizosvernom delu biljke. Doza primene Fitofert Speed-S je 2-3l/ha, a sa njim će se značajno uticati na ubrzavanje fiziologije, rast korenovog sistema, kao i nadzemnog dela, i direktno će se uticati na kvalitet i visinu prinosa soja“, objašnjava Obradović.

Ukoliko ste u nedoumici prilikom primene folijarnih prihrana Fitoferta uvek možete pozvati stručnu službu kompanije Agromarket, koja vam stoji na raspolaganju 24 sata.


Sagovornici:
dipl. inž. Danijela Radujkov, Agromarket
dipl. inž. Miodrag Obradović, Agromarket

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica