Britanija godišnje potroši 400 miliona £ na herbicide – Ovaj korov je najopasniji

Britanija godišnje potroši 400 miliona £ na herbicide – Ovaj korov je najopasniji

Naučnici iz Zoološkog društva iz Londona po prvi put su preračunali ekonomske efekte koje korov otporan na herbicide prouzrokuje usevima pod pšenicom širom Engleske.

Crna trava je jednogodišnja korovska biljka čije prisustvo na njivama, farmerima u mnogome otežava uzgoj ozime pšenice – omiljene žitarice u Engleskoj. Nakon pokušaja da se sa korovom izbore upotrebom herbicida, farmeri iz pojedinih delova zemlje suočili su se sa pojavom rezistentnosti ovog korova na hemijska sredstva kojima je korov tretiran. Šteta prouzrokovana crnom travom, označenom kao ekonomski najopasnijim korovom u Zapadnoj Evropi, koštala je ekonomiju Engleske 400 miliona funti kao i 800.000 tona izgubljenog prinosa pšenice, na godišnjem nivou.

Iz tog razloga, stručnjaci su razvili novi model kvantifikacije ekonomske štete koju korovi nanose usevima u različitim scenarijima njihovog uzgoja.

Procene su da se 4 miliona tona pesticida, svake godine utroši na zaštitu useva, širom sveta. Postoji 253 poznata korova otporna na herbicide i za razliku od štete koju nanose virusi otporni na antibiotike u zdravstvenoj zaštiti ljudi i koja se meri trilionima dolara, procena štete koju poljoprivrednim usevima prouzrokuju otporni korovi i dalje nedostaje.

Ekstenzivna upotreba herbicida, sa druge strane vodi ka pogoršanju kvaliteta vode i uzrokuje gubitak diverziteta divljih biljnih vrsta što dalje utiče na beskičmenjake, ptice i sisare koji su direktno upućeni na te biljne vrste.

Istraživači Zoološkog društva utvrdili su gubitke od 0.82 tone izostalog prinosa pšenice, što predstavlja oko 5% od ukupne potrošnje ove žitarice u Engleskoj na godišnjem nivou, prouzrokovane korovom crne trave. Najgori scenario, koji su istraživači izneli, i koji podrazumeva zahvaćenost svih polja pod pšenicom ovim korovom, dovodi do projektovanog gubitka od milijardu funti godišnje uz izostanak 3.4 miliona tona očekivanog prinosa.

Istraživač, dr Aleksa Varah, nakon sprovedenog istraživanja poručuje: „Moramo na nivou čitave zemlje redukovati upotrebu pesticida, uz zakonska ograničenja ako bude potrebno, ili se usmeriti na edukaciju farmera u cilju usvajanja alternativnih strategija za borbu protiv ove pošasti.“

Preporuke koje je industrija zaštite bilja do sada upućivala, a koje su se odnosile na mešanje različitih vrsta herbicida, kako bi se sprečio nastanak specijalne rezistentnosti pokazale su se neodrživim, budući da je to dovelo do pojave otpornosti opšteg tipa, čak i na hemikalije kojima korovske biljke nikada pre toga nisu bile izložene.


Iako je glifosat vrsta herbicida na koje korov crne trave nije razvio otpornost, skorašnja istraživanja pokazuju da otpornost na ovu hemikaliju takođe evoluira i napreduje.

Dr Varah, s tim u vezi dodaje: Farmeri moraju biti spremni da usvoje integrisane strategije borbe protiv svih vrsta štetočina, poput učestalije rotacije useva i preduzimanja strogih higijenskih mera u poljima.“   

Izvor: Sciencedaily


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica