SUŠENI ČILI: Potencijal za izvoz u Evropsku uniju

SUŠENI ČILI: Potencijal za izvoz u Evropsku uniju

Popularnost začinjene hrane doprinosi sve većoj potražnji za sušenim čilijem na evropskom tržištu, pa je samim tim uzgoj čili paprika, njihovo sušenje i izvoz u Evropsku uniju veliki potencijal. Prema istraživanjima, evropski potrošači suvih čilija preferiraju blage sorte čilija i pokazuju interesovanje za autentične i nove čili ukuse.

 Osušeni čili: Potencijal za izvoz u Evropsku Uniju - © Pixabay

Zašto je Evropska unija interesantno tržište?

Evropa je drugi najveći uvoznik suvih čili papričica na svetu – nakon Azije, ali ispred SAD-a, a njihov uvoz čini oko 40% udela u ukupnom svetskom uvozu. U periodu između 2014. do 2018. godine, evropski uvoz suvih čilija svake godine se povećavao, a predviđa se da će se u narednih 5 godina povećavati uz godišnju stopu rasta od 5-6%.

Najveći rast očekuje se kod papričica sa srednjom jačinom jer evropski potrošači ne vole preterano ljute papričice.

Koje zemlje iz Evropske unije predstavljaju najbolju priliku?

Španija je najveći uvoznik sušenog čilija u Evropi, ali to tržište je uglavnom okrenuto ka uvozu jeftinih suvih čili papričica iz Kine. Zbog toga se vidi prilika za nove dobavljače iz zemalja u razvoju na manjim tržištima kao što su Nemačka, Velika Britanija, Holandija, Francuska i Poljska.

Osušeni čili: Potencijal za izvoz u Evropsku Uniju - © Pixabay

Koje zahteve proizvodi moraju da ispune?

Sva hrana, uključujući i sušeni čili, koja se prodaje u Europskoj uniji mora biti sigurna. Ovo se odnosi i na uvezene proizvode. Aditivi moraju biti odobreni. Štetni zagađivači, kao što su ostaci pesticida i prekomerni nivo mikotoksina ili konzervansa su zabranjeni. Iz etikete takođe treba da bude jasno da li hrana sadrži alergene. Ovo su samo osnovna uputstva, a najbolje bi bilo isčitati i ispratiti sva raspoloživa uputstva kao što su:

  • Codex Alimentarius – kodeks prakse za prevenciju i smanjenje mikotoksina u začinima i Kodeks higijenske prakse za hranu sa malo vlage. Dokazano je da je sterilizacija parom efikasna u smanjenju prisustva plesni. Takođe, parna sterilizacija je naomiljenija kod evropskih kupaca jer je prirodna, hemijska i ne zrači. Takođe je važno da se sušeni čili čuva u suvim uslovima i da se spreči prekomerno nakupljanje vlage.
  • Za kontrolu nečistoća u sušenim čilijima preporuka je da se koriste samo usluge laboratorija koje su akreditovane po ISO / IEC 17025. Prisutnost aflatoksina mora se ispitati u skladu sa uredbom EU o metodama uzorkovanja i analizom za službenu kontrolu nivoa mikotoksina u namirnicama.
  • Važno je ispratiti bazu podataka takozvanog RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) gde se mogu naći primeri sušenog čilija koji su povučeni sa tržišta i razlozi zašto su povučeni.
  • Za specifikaciju osušenih čili papričica preporuka je da se koriste standardizovani laboratorijski testovi, kao što su ISO 7541 i HPLC.
  • Obavezno je navesti šta je dodato od dopuštenih sastojaka u proizvod. Ukoliko nemate navedene aditive koje ste dodali, kupac to može da shvati kao postupak prevare što će urušiti vaš imidž na evropskim tržištima. Na primer, evropske laboratorije su kod nekih proizvođača otkrile neprijavljene aditive za poboljšanje niskog kvaliteta osušenih čili paprika, poput pojačivača boje (veštačkih boja za hranu ili paradajza u prahu) ili pojačivače ukusa (poput esencijalnih ulja ili oleoresina).
  • Obavezno se informišite o zahtevima za prevoz i skladištenje sušenih čilija.
  • Ispratite zahteve dokumenta za minimalni kvalitet Evropskog udruženja za začine, te o hemijskim i fizikalnim parametrima koje osušene čili papričice moraju da imaju.

Kroz koje kanale se dolazi do tržišta Evropske unije?

Najveći korisnici osušenih čili papričica u Evropi je prehrambena industrija, zatim maloprodaja, restorani, hoteli i ketering kompanije i aditivni segmenti (ovde se osušeni čili koristi kao sastojak gotove hrane).

Osušeni čili: Potencijal za izvoz u Evropsku Uniju - © Pixabay


Evropska prehrambena industrija koristi mlevene čilije u značajnim količinama, posebno u proizvodnji mesa poput kobasica, salama ili pašteta. Koristi se i kao sastojak začinskih mešavina, umaka, čorbi i gotovih jela.

Da biste pronašli potencijalne kupce za vaše sušene čilije u segmentu prehrambenih sastojaka pretražite listu izlagača specijalizovanog sajma Fi Europe.

Takođe, možete pretražiti listu članova Evropske Asocijacije začina (European Spice Association) kako biste našli kupce iz različitih kanala i segmenata.


Ko je konkurencija i kakva je trenutna situacija?

Kina, odnosno kineske kompanije su jedan od najvećih snadbevača Evrope sa osušenim čili papričicama. Međutim, oni su se fokusirali na proizvode visokog kvaliteta, ali zato ne mogu da isporuče proizvode niskog ili srednjeg kvaliteta jer imaju problem sa proizvodnjom i lošim vremenskim uslovima.

Španija je vodeći prerađivač i trgovac sušenim čilijem u Evropi. Međutim, za proizvođače iz zemalja u razvoju (a, to smo i mi) važno je da razumeju da mnogi španski prerađivači ne moraju da budu konkurencija, već mogu da budu potencijalni partneri s obzirom da oni uvoze osušene čili papričice iz drugih zemalja, i to uglavnom iz Kine.


Indija je broj jedan u izvozu osušenih čili proizvoda u svetu. Međutim, zbog povećane kontrole prisutnosti aflatoksina od strane evropskih vlasti, Evropa se trenutno ne smatra prioritetnim tržištem za indijske izvoznike suvog čilija.

Osušeni čili: Potencijal za izvoz u Evropsku Uniju - © Pixabay

Peru je šesti najveći izvoznik osušenog čilija na svetu i nastupa sa jakom, nacionalnom promocijom. Oni imaju specifične vrste čilija i zbog specifične ponude njihov sušeni čili dostiže vrlo visoke cene na evropskom tržištu u odnosu na ostale konkurente.

Pored ovih zemalja pomenućemo još Tajland, kome je target zapravo Holandija i Meksiko, koji najviše svog sušenog čilija izvozi za Ameriku, a tek neki manji procenat u Evropu, od čega čak polovinu u Španiju.

Dodatne preporuke

Kako bi se naš proizvođač uspešno probio na Evropsko tržište neophodno je da se prostudiraju različite strategije konkurencije. Samo tako mogu da se sagledaju šanse za kreiranje ponude koja se ne odbija.

To može biti ponuda konkurentne cene i sigurnog proizvoda (kao što rade kineske kompanije) ili jedinstven visoko kvalitetan proizvod ali sa visokom cenom (kao što radi Peru) ili će odluka pasti da se proizvede proizvod za specifičan deo tržišta kao što je organska osušena čili paprika.

Zbog toga je dodatna preporuka da se posećuju Evropski sajmovi kao što su ANUGA, SAIL ili Food Ingredients kako bi se na licu mesta upoznala konkurencija i njihova ponuda.

Izvor: CBI

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica