Novi zakon o jakim alkoholnim pićima otvara vrata individualnim proizvođačima

Novi zakon o jakim alkoholnim pićima otvara vrata individualnim proizvođačima

Javna rasprava u vezi sa novim zakonom o jakim alkoholnim pićima završena je 18. jula. Pogledajte šta taj zakon predviđa kada je reč o individualnim proizvođačima rakije.

Prilikom izrade novog zakona o jakim alkoholnim pićima, čije se usvajanje očekuje do kraja godine, uzeti su u obzir zahtevi Evropske unije, interesi naše države, ali i proizvođača rakije. Na njegovoj izradi radili su članovi radne grupe Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i predstavnici proizvođača rakije.

Sada imaju mogućnost ta fizička lica, bez potrebe da se registruju, ako imaju i kad imaju višak da to mogu da ponude registrovanim proizvođačima.

Jedna od promena u odnosu na zakon iz 2009. godine je u vezi sa fizičkim licima koja proizvode rakiju. Za emisiju “Svet poljoprivrede”, na tu temu, govorio je doktor Ivan Urošević, predsednik Grupacije proizvođača rakije.

“Ono što su ključne izmene u odnosu na važeći zakon je, pre svega, da vraća fizičko lice ponovo u promet alkoholnim pićima. Do sada fizička lica, koja su imala svoje viškove, nisu imala mogućnost legalno da prodaju tu svoju robu i da je plasiraju na tržište. Ovim zakonom se to menja.”

 Ivan Urošević, predsednik Grupacije proizvođača rakije PKB - ©Agromedia

“Ljudi nisu imali nikakvu alternativu nego su morali da se snalaze i da prodaju rakiju na crno. To je između ostalog i napravilo jedan veliki haos i pometnju na tržištu gde su registrovani proizvođači, između ostalog, onda nepravedno bili u nepovoljnom položaju, a sada imaju mogućnost ta fizička lica, bez potrebe da se registruju, ako imaju i kad imaju višak da to mogu da ponude registrovanim proizvođačima.”


Prethodni zakoni prepoznavali su individualne proizvođače rakije. Tada ih je bilo više od 2.000 registrovanih, a masovno su se proizvodile rakije od voća, objašnjava Urošević.

Pečenje rakije - ©Agromedia

“Naravno i šta će naš srpski domaćin da uradi sa voćem koje mu pretekne nego da proizvede rakiju. Ovo bi trebalo sada da celu ovu privrednu granu digne malo na viši nivo, da je unapredi, a ja sam siguran da će svi, pre ili kasnije, imati interes da budu registrovani proizvođači.”


“Sada ne postoje nikakvi nameti koji će ih odbijati da se registruju. Ono što im novi zakon daje kao mogućnost, kao registrovanim proizvođačima, je da rakiju spakuju u flašu i da u originalnom pakovanju to prodaju krajnjem potrošaču. Druga opcija je da prodaju to kao sirovinu za dalju doradu i preradu”.

Registracija proizvođača biće pojednostavljena. Kako Urošević objašnjava, biće ukinuti birokratski uslovi poput određenog broja prostorija, određene opreme, stručnog kadra… Proizvođač će, u odnosu na obim proizvodnje, moći da sam tehnološki obezbeđuje uslove koji su mu potrebni.


Ono što im novi zakon daje kao mogućnost, kao registrovanim proizvođačima, je da rakiju spakuju u flašu i da u originalnom pakovanju to prodaju krajnjem potrošaču. Druga opcija je da prodaju to kao sirovinu za dalju doradu i preradu

“Osnovna stvar je da proizvod bude zdravstveno bezbedan i siguran za ljudsku potrošnju. Sve drugo je ostavljeno proizvođaču prema njegovim potrebama, prema njegovim mogućnostima i obimu proizvodnje, da se on usklađuje i unapređuje.”

Takođe postoje i novine u kategorizaciji alkoholnih pića. Sada ima 47 kategorija, za razliku od dosadašnje podele na voćne rakije, žitne rakije, žestoka alkoholna pića i ostala alkoholna pića, tako da će se moći tačnije deklarisati tip proizvoda.

Rakije - ©Agromedia

“To znači da će i obračun akcize na te proizvode biti drugačiji i u skladu sa tim menja se i zakon o akcizama, odnosno o naplati akciza, u vezi sa alkoholnim pićima. Ono što je nama rečeno iz oba ministarstva, i iz Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva finansija, je da se očekuje da ta dva zakona, u paketu, do kraja godine stupe na snagu.”

Novi zakon bavi se i zaštitom geografskog porekla. To znači da će sada naši nacionalni proizvodi moći da se zaštite po pojednostavljenoj proceduri i kao specifični za naše podneblje, poput voćnih rakija, klekovače i lincure, kao prepoznatljivo srpski, biće predstavljeni svetu.

Sagovornik:
dr Ivan Urošević, Grupacija proizvođača rakije PKB

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica