Najveći proizvođač mleka u svetu NE ZADOVOLJAVA osnovne standarde

Najveći proizvođač mleka u svetu NE ZADOVOLJAVA osnovne standarde

Iako je Indija najveći proizvođač mleka na svetu, mleko koje se prodaje u toj zemlji ne zadovoljava standarde koje je postavila njihova služba za sigurnost hrane (FSSAI).

Samo 62% mleka u Indiji zadovoljava standard kvaliteta - © Pixabay

Studija, koju je u svojoj zemlji sproveo FSSAI, otkrila je da samo 62,3% prodatog mleka zadovoljava standard kvaliteta, što je daleko ispod globalnog proseka. Izveštaj pod naslovom „Nacionalna anketa o sigurnosti i kvalitetu mleka 2018.“ takođe ukazuje na štetne materije, poput aflatoksina-M1, antibiotika i pesticida u mleku koje prodaju glavne robne marke. Ipak, u izjavi koju je objavila nadležna vlast nije imenovan nijedan proizvođač mleka.

Od prikupljenog uzorka mleka 40,5% uzoraka je bilo prerađeno mleko, dok je ostatak bilo sirovo mleko.

Izvršni direktor FSSAI, Pawan Agarwal, rekao je da količina masti i SNF-a (čvrstih čestica bez masti) nije prema standardima i da će organizacioni sektor preduzeti mere u skladu sa standardima u narednih 6-8 meseci.

Među običnim narodom vlada opšti strah da je mleko obogaćeno nedozvoljenim supstancama, ali studija je jasno utvrdila da je problem kontaminacija mleka, a ne dodaci u mleku. Problem je što zagađeno mleko prodaju velike robne marke, a to izaziva zabrinutost jer ljudi veruju brendovima i nisu svesni opasnosti konzumiranja kontaminiranog mleka.

Izvršni direktor je takođe rekao da je ovo prvi put da su napravljena takva dubinska ispitivanja ostataka u mleku.

Nije pronađena kontaminacija velikih razmera

Studijom je utvrđeno da u zemlji ne postoji veliko „obogaćivanje“ mleka jer je samo 12 uzoraka od 6.432 detektovano kao nesigurno i da nije pogodno za ljudsku ishranu.


U tih 12 uzoraka, pronađeno je 6 uzoraka sa hidrogen peroksidom, 3 sa deterdžentima, 2 sa ureom i jedan uzorak koji sadrži neutralizatore.

Samo 62% mleka u Indiji zadovoljava standard kvaliteta - © Pixabay

Prema studiji, ostaci aflatoksina M1 iznad dopuštenih granica pronađeni su u 368 uzoraka mleka od ukupno 6.432 uzoraka, što predstavlja 5,7%. FSSAI je takođe rekao da aflatoksin M1 dolazi u mleko kroz stočnu hranu.


FSSAI je, takođe, u svojoj studiji naglasio da je problem sa aflatoksinom M1 bio veći u prerađenom mleku, nego u sirovom.

Prisutnost maltodekstrina i šećera u mleku

Maltodekstrin je nađen u 156 uzoraka mleka od ukupnog broja uzoraka, a šećer u 78 (od 6.432) uzoraka. Iako maltodekstrin i šećer nisu nesigurni i ne predstavljaju pretnju po zdravlje ljudi, oni se uglavnom ograničavaju na prerađeno mleko i dodaju ga mlečne marke kako bi podigli nivo masnoće i SNF-a.


Nulta tolerancija na „obogaćivanje“ mleka

FSSAI je u svojoj izjavio naglasio da se zalaže za nultu toleranciju prema bilo kom obliku štetnih dodataka i kontaminaciji mleka. Detaljna studija koju su sproveli pomoći će im da utvrde žarišta, kako bi se na tim područjima preduzeli intezivni napori za nadzor kvaliteta mleka.

Samo 62% mleka u Indiji zadovoljava standard kvaliteta - © Pixabay

FSSAI je nedavno razgovarao o studiji sa zainteresovanim stranama i postojalo je jednoglasno mišljenje da je incident lažnog mleka, o kome se izveštavalo u medijima, ograničen na nekoliko područja i da se dešava u vreme festivala kada postoji veliki jaz između potražnje i ponude.

Svi uzorci iz studije testirani su na licu mesta za kritične parametre kvaliteta od strane iskusnih analitičara iz Nacionalnog akreditovanog Odbora (NABL) i FSSAI laboratorije. U studiji je takođe učestvovala nezavisna agencija.

Rezultati su jasno pokazali da je mleko koje se prodaje u Indiji u velikoj meri sigurno za potrošnju i pored svih navedenih nepravilnosti, što je suprotno širokom verovanju običnih ljudi da je velika količina mleka obogaćena nedozvoljenim supstancama. Kako je FSSAI naglasila u izjavi to mišljenje naroda je zasnovano na lažnoj kampanji i nepotvrđenim izveštajima.

Izvor: Dairyglobal

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica