Od ove bolesti paradajza TRULE PLODOVI – SADA se suzbija!

Od ove bolesti paradajza TRULE PLODOVI – SADA se suzbija!

Jedna od čestih bolesti paradajza spada crna pegavost latinskog naziva Alternaria solani. Reč je o bolesti koja izaziva uvenuće i sušenje mladih biljaka paradajza, i znatno umanjuje rod. Pored paradajza ovo gljivično oboljenje može se naći patlidžanu, paprici i krompiru.

 

Proizvodnja paradajza - © Agromedia

 

Organska proizvodnja paradajza

Simptomi

Prve zaraze nastaju još u toku proizvodnje rasada. Simptomi se primećuju na gornjem lišću rasada u vidu tamno-mrkih pega. Na rasađenim biljkama pege se javljaju na lišću u vidu krupnih sivomrkih pega sa crnim koncentričnim krugovima oivičenim hlorotičnim oreolom. Na stablu se širi obodom, zahvatajući i dublje slojeve tkiva i na taj način ga prstenuju pri čemu delovi iznad pege potpuno izumiru. Na zrelim plodovima javljaju se ugnute okrugle pege prekrivene crnom somotastom prevlakom. Napadnuti plodovi brzo trunu.

Ko izaziva oboljenje?

Glavni krivac je gljiva koja se javlja i na krompiru, a prenosi se zaraženim ostacima ili semenom. Širi se sporama koje raznosi vetar. Toplo i suvo vreme pogoduju razvoju parazita.

Promene navika potrošača i struktura godišnje potrošnje na tržištu paradajza u Srbiji

Suzbijanje 

Rane zaraze je najbolje sprečiti dezinfekcijom semena, sadnja zdravog rasada takođe doprinosi smanjenju zaraze. Rasad tretirati u razmacima 10-14 dana preparatima navedenim u tabeli. Iste preparate koristiti i za zaštitu biljaka u polju, a sa tretiranjem otpočeti odmah po rasađivanju i nastaviti ga svakih 7-10 dana do zakidanja osnovnog stabla.


Kalemljenjem paradajza do povećanja prinosa

 

Preparati za suzbijanje crne pegavosti
Preparat Koncentracija (%) Doza kg. ili l/ha Karenca u danima
Kupragrin 0,5-0,6%  5-6 l/ha 7
Cuproxat 0,5-0,6%  5-6 l/ha 7
Mankogal-80 0,25% 2-2,5 kg/ha 14
Antracol WP-70 0,2-0,25%  2-2,5 kg/ha  14
Quadris   0,75 l/ha 3
Equation pro WG   0,4 kg/ha 3
Acrobat-MZ WG    2-2,5 kg/ha 14

 


Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl.inž. Ljubiša Đorđević PSSS Pirot


 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica