Osnovne mere nege zasada belog luka

Osnovne mere nege zasada belog luka

Beli luk se u našoj zemlji gaji na oko 9000 hektara, i sa tom površinom važimo za regionalnog lidera u proizvodnji ove kulture. Ukoliko gajite beli luk, dipl. inž. Ljiljana Vusanović iz Poljoprivredne stučne savetodavne službe Srbije, daje savete o osnovnim merama nege u cilju povećanja prinosa.

Najvažnije mere nege kod gajenja belog luka su suzbijanje korova, navodnjavanje, prihrana, zaštita od bolesti i štetočina.

Zaštita od korova

Kada se luk sadi u jesen korovi ne predstavljaju veliki problem, ali već tokom ranog proleća dok korov i luk nisu počeli sa nicanjem, prska se rezidualnim herbicidima. Mehaničke mere suzbijanja korova su teško izvodljive i kada su moguće zahtevaju mnogo rada.

Prihrana

Prolećna prihrana, uz međurednu obradu, pre primene herbicida, nadoknadiće tokom zime isprani azot. U slučaju dužeg sušnog perioda, navodnjavanje kišenjem obezbeđuje siguran prinos, a tri nedelje pre berbe treba prestati s navodnjavanjem.

Suzbijanje štetočina

U zaštiti od štetočina veoma je važan pravilan plodored, jer beli luk napadaju brojne bolesti, štetočine i izložen je većem broju virusa koji se najčešće prenosi zaraženim sadnim materijalom. Zbog toga se sadni materijal za komercijalne svrhe proizvodi kulturom tkiva oslobođenih virusom i kasnije kontrolnim uzgajanjem uz sertifikat da sadni materijal nema više od 1% zaraženih biljaka.

Venac belog luka - © Agromedia

Vađenje belog luka

Beli luk je zreo za vađenje kad lažna stabljika omekša i nadzemni deo počne da poleže. Izvađeni beli luk se ostavlja na leji 8-10 dana pokriven lišćem da se dosuši, a zatim se očisti od lišća i ostataka korena i kalibriše prema standardima. Za mehanizovano vađenje prvo se pokosi lišće, posle se vadi adaptiranom vadilicom za krompir ili drugom vadilicom. Mehanički se vadi luk čija je namena prerada.

Kada se vadi beli luk?

Smatra se da je najpovoljniji rok za vađenje jesenjeg belog luka kada je 30-70 % listova suvo. Posle dosušivanja u skladištu cirkulacijom spoljašnjeg vazduha beli luk se skladišti na temperaturi od 4 do 6 stepeni Celzijusa i vlažnosti od 75-79%.


Prinos belog luka

Prinos belog luka zavisi od ekotipa, roka sadnje, sadnog materijala i načina sadnje. Kod nas se postižu prinosi od 3-5 t/ha a mogu da se ostvare i do 8 t/ha.

Sladištenje belog luka

Očišćen i sortiran beli luk se skladišti u mrežastim vrećama od sintetičkih vlakana, boks paletama ili u rinfuzu u sloju do 2 m na perforiranoj podlozi uz održavanje temperature – 1 do -3 stepeni Celzijusa i vlažnost do 70% kako bi se izbeglo teranje korenčića i pojave plesni.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor:  Dipl. inž. Ljiljana Vuksanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica