Dezinfekcija zemljišta u plastenicima

Dezinfekcija zemljišta u plastenicima

Nakon završetka jedne sezone i pred započinajnje nove plasteničke proizvodnje, izuzetno je važno da se prostor adekvatno pripremi za sledeći ciklus. Da bi se proizveo kvalitetan rasad i obezbedio dobar prinos, poterbno je izvršiti dezinfekciju proizvodnog prostora, čime se uništava prezimljujuća forma insekata, spora gljiva, bakterija…

Plastenici - © Pixabay

Veoma je vasžno da se nakon svakog proizvodnog ciklusa uklone biljni ostaci iz plastenika ai plastenik dobro očisti. Uklonjene biljne ostatke možemo kompostirati i na taj način dobiti đubrivo za sledeće sezone, ukoliko biljke nisu bile izložene jakoj zarazi ili napadu štetočina.

Uklanjaju se stabljike i lišće, konopci za vezanje, creva za zalivanje u zavisnosti od tipa sistema. Okviri i folije.se čiste, a način čišćenja zavisi od kojeg materijala su izrađeni. Pranje se može obaviti toplom vodom ili vodom sa sodom bikarbonom. Pranje plastenika obaviti sa mekim sunđerom, jutom ili četkama.

Savremeni plastenici – nove fabrike hrane

Pod dezinfekcijom zemljišta podrazumeva se izlaganje zemljišta dejstvu fizičkih ili hemijskih činilaca u cilju uništavanja štetnih organizama koji se u njemu nalaze. Pre sprovođenja mera dezinfekcije potrebno je ukloniti i uništiti preostale biljne ostatke koji sadrže veliku količinu inokuluma patogena.

Članovi domaćinstva Batoćanin brinu se o rasadu - © Foto: Vladimir Marinković

Dezinfekcija zamljišta može se obavljati fizičkim putem, izlaganjem zemljišta pari visoke temperature, gde do uništavanja štetnih organizama dolazi zbog delovanja visoke temperature. Ovu meru je teško izvesti na većim površinama. Zbog toga se pribegava drugim vidovima dezinfekcije.

Hemijske metode za dezinfekciju zemljišta podrazumevaju primenu kontaktnih fungicida ili fumiganata. Kontaktni fungicidi deluju svojim dodirom na patogene u zemljištu. Njihova primena je ograničena na parazite samo u površinskom sloju zemljišta. Primenjuju se rasturanjem preparata po površini zemljišta, mešanjem sa zemljom, kao i zalivanjem biljaka i zemljišta suspenzijom preparata.


Od čega zavisi efikasnost tretiranja zemljišta fumigantima?

Fumiganti deluju gasnom fazom na patogene, insekte, nematode, semena korovskih biljaka. Od fumiganata u primeni je preparat na bazi a.m. dazomet koja se koristi za dezinfekciju zemljišta u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom polju. Količina primene preparata je od 30 do 60 g/m2.

Za fumigaciju je potrebno dobro pripremiti zemljište kao za setvu (dobro ga usitniti). Poželjno je da temperatura na dubini 10-20 cm bude oko 10°C. Ako je niža ne oslobađa se dovoljna količina gasa. Ukoliko je zemljište suvo treba ga navlažiti do 60-70% vodnog kapaciteta. Potom se po zemljištu ravnomerno nanese fumigant, isfrezira, zalije vodom, i sve zajedno prekrije plastičnom folijom.

Ilustracija: Sterilizacija plastenika - © Pixabay


Kako se vrši biološka sterilizacija zemljišta?

Najbolje vreme primene je jesen kada su još visoke temperature i kada je vreme delovanja na štetne organizme kraće. Deluje na gljive uzročnike truleži i plamenjače, na grinje koje prezimljava u zemlji, na puževe i njihova jaja, na tripse koji prezimljavaju u gornjem sloju zemlje, nematode, seme korova.


Takođe mora se, voditi računa o ciklusu razvića insekata koji se spuštaju u jesen u dublje slojeve zemljišta. Ako se tretman izvede kasnije u jesen, odnosno kada su se organizmi spustili na prezimljavanje, ostaju van delovanja fumiganta.

Ovaj postupak smemo da ponovimo svake 3 godine. Naravno, bez ostalih mera nege nema ni uspešne plasteniške proizvodnje. Plastenike treba provetravati, izbegavati gust sklop biljaka, kao i da zalivanje bude umereno bez zabarivanja.

Dezinfekcija alata i pribora za rad

Sav alat koji se koristi u plasteniku tokom zime potrebno je očistiti, pripremiti za novu sezonu (naoštriti), dobro oprati vrelom vodom ili premazati alkoholom. Dezinfekcija alata i pribora može se uraditi i potapanjem alata u 10% rastvor sode 5% rastvor plavog kamena.

U plasteniku se ne treba pušiti, jer je duvan prenosnik mnogih virusnih oboljenja biljaka. Oko plastenika ne sme biti otpada – uklanjati korov i saditi biljke koje svojim mirisom i materijama koje luče teraju štetočine i umanjuju vitalnost prouzrokovača oboljenja.

Alkohol je sredstvo koje služi za dezinfekciju noževa i ruku kojima se prenosi veliki broj patogena, pre svega virusa, pri zalamanju biljaka ili tokom drugih radova kada biljke dodirujemo. Natrijum hipohlorid, poznat kao varikina, se takođe može koristiti kao dezinfekciono sredstvo za alat, ambalažu, saksije i radne površine, a koristi se sa vodom u odnosu 1:5.

Autor: mr Eleonora Onć Jovanović
Savetodavac za zaštitu bilja

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica