Praktičan vodič za održavanje traktora (prvi deo)

Praktičan vodič za održavanje traktora (prvi deo)

Kako bi obezbedili dug vek trajanja vašem traktoru i njegovu punu efikasnost u obavljanju poljoprivrednih poslova, neophodno je znati kako pravilno izvršiti najvažnije korake u njegovom održavanju. Razgovarali smo sa Lazarom Savinom sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu o tome šta svi vlasnici traktora moraju da znaju o održavanju ove poljoprivredne mašine.

Traktor Foto:Pixabay

Naš sagovornik podseća da su kvarovi poljoprivrenih traktora česte pojave koje mogu značajno da utiču na povećanje ukupnih troškova proizvodnje, a posebno kada se dogode u periodu setve i ubiranja poljoprivrednih proizvoda.

„Domaća i strana iskustva govore da su kod poljoprivrednih traktora najdominantniji kvarovi koji nastaju na električnim komponentama, odnosno 47 posto od ukupnog broja kvarova, a zatim slede kvarovi nastali na sistemima za napajanje motora gorivom i elementima hidrauličnog sistema. Jedan od dominantnih uzroka nastanka kvara jeste nedovoljna  obučenost rukovaoca sa načinom upravljanja traktorom”, rekao je Savin za naš portal.

On je izvojio najvažnije savete za održavanje traktora.

Preventivni pregled traktora

„Količinu ulja u karteru motora neophodno je kontrolisati svakog dana pred početak rada kao i na svakih 10 časova rada. Kontrola se vrši preko merne šipke. Traktor se postavi na ravnu površinu i ugasi. Nakon 10 minuta izvuče se merna šipka, obriše čistom krpom, vrati u otvor na bloku motora i ponovo izvuče. Količina ulja očitana na mernoj šipci treba da se nalazi između minimalne i maksimalne vrednosti”, rekao je Savin.

On dodaje da se prilikom dosipavanja mora koristiti isto ulje koje je korišćeno prilikom zamene ulja.

Kako kaže, količina hidraulično transmisionog ulja kontroliše se preko merne šipke ili vizirnog stakla. Kontrola hidraulično transmisionog ulja vrši se sa spuštenim podiznim polugama u donji položaj. Pre kontrole motor treba da radi oko 10 minuta, kako bi se hidraulično transmisiono ulje zagrejalo na temperaturu od oko 45 stepeni.


Ističe da je optimalno da nivo ulja bude na maksimumu. Previsok nivo ulja u hidraulično transmisionom sistemu može uzrokovati povećanje otpora i pregrevanje tokom transporta.

Čišćenje traktora

„Čišćenje celokupne mašine obavlja se nakon završene smene, a detaljnije čišćenje se obavlja u definisanim vremenskim intervalima. Prilikom spoljašnjeg čišćenja mašine obratiti pažnju na elektronske (električne) komponente i konektore, ležajeve, brzovezujuće spojnice hidraulične instalacije i druge osetljive delove i komponente. Voda pod pritiskom može da prodre duboko u ove spojeve i da uzrokuje poremećaj u njihovom radu. Prilikom čišćenja ovih elemenata potrebno je smanjiti pritisak vode i prati delove pod uglom od 45 do 80 stepeni”, istakao je sagovornik našeg portala.

Dodaje da je posebnu pažnju potrebno posvetiti periodičnom čišćenju filtera za napajanje motora vazduhom, s obzirom na to da traktori rade u uslovima velike koncentracije prašine. Čišćenje filtera za vazduh vrši se po potrebi, nakon paljenja signalnog uređaja u kabini mašine koji ukazuje na pad pritiska u usisnoj grani.


Minimalno jednom godišnje potrebno je filter zameniti novim, istakao je on. Savremeni traktori opremaju se kombinovanim filterima koji se sastoje od grubog ciklonskog pred prečistača i primarnog i sekundarnog filter uloška. Napomenuo je da je dozvoljeno samo čišćenje primarnog filter uloška za vazduh. Sekundarni (fini) filter uložak nije predviđen za čišćenje, njegova demontaža sa usisne grane najčešće podrazumeva i zamenu istog.

TraktorFoto:Pixabay


Podmazivanje

„Podmazivanje ima zadatak da obezbedi permanentno prisustvo odgovarajuće količine i kvaliteta masti svim mestima predviđenim za podmazivanje. Praksa je pokazala da uredno i adekvatno podmazivanje predstavlja najbolju preventivu pri zaštiti mašine. Podmazivanje mazaličnih mesta vrši se primenom odgovarajuće masti saglasno sa preporukama proizvođača. Za podmazivanje se koriste „dekalamit“ mazalice pod pritiskom. Ukoliko mašina radi u uslovima povećane vlažnosti, podmazivanje mastima vršiti svakodnevno”, rekao je naš sagovornik.

Zamena filtera i ulja u motoru

Kako kaže, zamena motornog ulja započinje tako što se motor startuje i pusti da radi oko pet minuta, da bi se ulje zagrejalo. Traktor treba postaviti na ravan plato, ugasiti motor, skinuti čep za ulivanje ulja i skinuti čep za ispuštanje ulja sa dna kartera motora. Demontirati filter za ulje (pri svakoj zameni ulja obavezno se menja i filter).

„Pre ugradnje „spin-on“ filtera namazati zaptivnu gumicu svežim motornim uljem i uvrnuti filter na prethodno detaljno očišćeno kućište. Filter se steže rukom, bez primene alata za demontiranje filtera. Prilikom zamene filterskog uloška potrebno je proveriti da li je zaostalo ulje u kućištu filtera, celokupna količina ulja iz kućišta bi trebalo da se vrati u karter motora, nakon skidanja poklopca filtera”, naglasio je Savin.

TraktorFoto:Pixabay

Ukoliko ima zaostalog ulja, on ističe da je potebno odvrnuti vijak na dnu kućišta i ispustiti svu zaostalu količinu. Prilikom ugradnje novog filter uloška zameniti zaptivnu gumicu (zaptivnu gumicu namazati čistim motornim uljem).

Kod centrifugalnih filtera nakon demontaže poklopca, vrši se demontaža rotora. Kako kaže, unutrašnjost rotora se čisti grebačem, a mrežasti filter sredstvom za odmašćivanje.

Savin naglašava da se pri svakoj zameni ulja preporučuje čišćenje oduška kartera motora. Potrebno je vratiti čep na dno kartera. Pri svakoj demontaži čepa potrebno je zameniti zaptivni prsten (podlošku) novim.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica