Slaba tražnja uslovila je i pad cena | Vesti sa produktne berze

Slaba tražnja uslovila je i pad cena | Vesti sa produktne berze

 

Proteklu nedelju na Produktnoj berzi je obeležio pad prometa. Razloge pre svega nalazimo u pasivnosti izvozne tražnje kod kukuruza i u smanjenoj tražnji domaćih kupaca pšenice. Statistički, količinski promet je iznosio 200 tona što vrednosno iznosi 3.520.000 dinara.

Jedini ugovor se odnosi na kupoprodaju kukuruza. Postignuta cena je iznosila 17,60 din/kg bez PDV-a. Generalno gledajući protekla nedelja je donela pad cene koja je uslovljena izuzetno malom tražnjom. Sam kraj nedelje je doneo ponuđenu cenu sa mogućnošću preuzimanja do kraja maja, ali zainteresovanih kupaca nije bilo.

Slično tržištu kukuruza ponaša se i tržište pšenice. Jedina razlika koja postoji je struktura kupaca. Pad tražnje je doveo do povećane ponude, a samim tim i cene. Pšenice se nudila po ceni koja se kretala 20,90 dinara po kilogramu sa pdv-om u zavisnosti od parametara kvaliteta, ali zainteresovanih kupaca nije bilo.

Tržište soje je takođe bilo pasivno. Za razliku od pšenice i kukuruza gde tražnje praktično nije bilo. Slabije nedeljne izvozne prodaje pšenice i kukuruza u SAD, uticale su na kretanje cena.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica