Rast cena prasadi i jagnjadi zabeležen širom Srbije| Cene stoke

Rast cena prasadi i jagnjadi zabeležen širom Srbije| Cene stoke

U Somboru, Užicu ina području Beograda zabeležen je rast cena tovne junadi, krava za klanje i tovnih bikova. Takođe, cene prasadi i tovnih svinja i dalje su u porastu. Nastavljen je trend dobre ponude kukuruza.

 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području srednjebanatskog regiona došlo je do pada otkupnih cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma. Kod obe kategorije je cena bila 200 din/kg.

U Somboru zabeležen je rast prodajne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma u odnosu na prethodni period, a mogle su se kupiti po ceni od 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu prodajna cena krava za klanje bila je viša u poređenju sa prethodnim periodom, a iznosila je 180 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase, a cena je bila 230 din/kg.

U klanicama na području Beograda evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova SM i HF rase telesne mase preko 500 kg u proseku za 5 din/kg.

U klanicama na području braničevakog regiona otkupna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma bila je niža u odnosu na protekli period, a mogla su se pazaraiti za iznos od 210 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području braničevskog regiona otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period, a iznosile su 200 din/kg, a kod tovnih svinja 150 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu su bila skuplja prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, a mogla su se pazariti po ceni 240 din/kg.

U klanicama na području južno-bačkog regiona evideniran je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 170 din/kg. Obim ponude i otkupa bili su na prosečnom nivou.

Na pijaci žive stoke u Loznici, evidentiran je rast cene obe kategorije prasadi. Kod grla telesne mase do 15 kilograma je zabeležena cena od 310 din/kg, dok je kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma cena bila 280 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Somboru evidentiran je rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci i u klanicama u Loznici, došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Na stočnoj pijaci majčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg. Na području Šapca je takođe zabeležen rast otkupne cene jagnjadi koja su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg.


I na pijaci žive stoke u Kraljevu jagnjad su bila skuplja, a cena je iznosila 280 din/kg. U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 260 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu ponuda je uobičajena pred novogodišnje praznike. Na tržištu dviski, šilježadi i ovaca nije bilo promena. Izostala je ponuda ovnova za priplod, jaradi i koza.

Na području pčinjskog regiona jarad su bila jeftinija, pošto su se u klanicama u Vranju i okolnim mestima uglavnom otkupljivala po ceni od 230 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijacama Centralne Srbije kukuruz se mogao pazariti po ceni od 17 do 24 din/kg. Nastavljen je trend dobre ponude kukuruza. Obim ponude pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremu stočne hrane bio je slab do prosečan. Prodaja je, takođe bila slaba do prosečna u zavisnosti od vrste poljoprivrednog proizvoda.

U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 15,7 do 19 din/kg. Što se silosa tiče, cena je varirala od 14.7 do 19 din/ kg. Prodajna cena pšenice upakovane u džakove najčeće od 50 kilograma je na pijacama varirala od 20 din/kg do 25 din/kg. Najčešća prodajna cena pšenice u rinfuzu u silosima kretala se u intervalu od 18 din/kg do 21 din/kg, što ukazuje na blagi rast. Cena stočnog brašna najčešće je iznosila 18 din/kg na pijacama. U maloprodajnim objektima stočno brašno se moglo pazariti po ceni od 18 do 25 din/kg.

U silosu na području Loznice stočno brašno se moglo pazariti po ceni od 17 din/kg.

U silosima na području Subotice prodaja stočnog ječma u rinfuzu se odvijala po ceni od 17 din/kg.

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma bila je slaba na prodajnim mestima,a iznosila je 25 din/kg.

Promet suncokreta u zrnu evidentiran je na pijaci u Somboru po ceni od 29,5 din/ kg, u silosima na području Šapca po ceni od 31 din/kg i Subotice po ceni od 32 din/kg.

Sojino zrno se moglo pazaritu na pijacama u Somboru po ceni od 38 din/kg i Loznici po ceni od 40 din/kg.

Ponuda i prodaja sojine sačme u maloprodajnim objektima nisu se značajno menjale u odnosu na prethodni. Cena je najčešće varirala u intervalu od 63 do 70 din/kg.

Obim ponude lucerkinog sena u balama nije se bitnije menjao u odnosu na prethodni period, kako na gazdinstvima, tako i na pijacama. Cena ovog značajnog kabastog hraniva varirala je od 16 do 20 din/kg na pijacama i od 14 do 20 din/kg na gazdinstvima.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica