Prasad jeftinija, a jagnjad i dviske poskupele | Cene stoke

Prasad jeftinija, a jagnjad i dviske poskupele | Cene stoke

U periodu za nama zabeležena je niža otkupna cena teladi u klanicama na području raškog regiona. Otkupne cene prasadi i tovnih svinja bile su niže. Takođe, evidentirana je viša otkupna cena jagnjadi i dviski i pad cene jaradi na stočnoj pijaci u Kragujevcu.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području raškog regiona otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma bila je niža. Otkup se najčešće obavljao po ceni od 440 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma na 220 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca po nižoj su ceni u odnosu na prethodni period otkupljivali tovnu junad preko 480 kilograma, a po ceni od 215 din/kg.

U klanicama srednjebanatskg regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih bikova HF rase preko 500 kilograma, a otkupljivali su se po ceni od 190 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona vršen je otkup teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 350 din/kg, tovne junadi od 350 do 480 kilograma po ceni od 220 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg.

Klaničari sa područja južno-banatskog regiona otkupljivali su jedino tovnu junad preko 480 kilograma, za iznos od 210 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona vršen je otkup tovne junadi od 350 do 480 kilograma po ceni od 240 din/kg i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase po ceni od 230 din/ kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području raškog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže u odnosu na prethodni period.


Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i rasta cene tovnih svinja preko 120 kilograma. Cena prasadi iznosila je 210 din/kg, kod tovnih svinja od 80 do 120 kilograma 150, a kod grla preko 120 kilograma bila je cena od 140 din/kg.

U klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene krmača za klanje u odnosu na prethodni period, a iznosila je 120 din/kg.

U klanicama na području Šapca evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a otkup se vršio po ceni od 165 din/kg.


U klanicama na području severno-bačkog regiona otkupna cena krmača za klanje bila je viša u odnosu na prethodni period i iznosila je 130 din/kg.

Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona po višim su cenama vršile otkup tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, koje su se kretale oko 160 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Čačku su se mogla pazariti prasad do 15 kilograma po ceni od 180 din/kg i prasad od 16 do 25 kilograma po ceni od 160 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cena jagnjadi i dviski i pad cene jaradi. Za jagnjad je trebalo izdvojiti 310 din/kg, dviske 160 din/kg, a za jarad 180 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi na 310 din/kg.

U klanicama na području pirotskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je viša, a iznosila je 220 din/kg.

U klanicama na području raškog regiona evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi na 220 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca i okolnih mesta otkupljivali su jagnjad po nižoj ceni u odnosu na prethodni period, a ona je iznosila280 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Uklanicama na području nišavskog regiona otkupna cena jagnjadi i ovaca nije se menjala u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području sremskog regiona vršen je otkup jagnjadi po ceni od 220 din/kg i ovaca po ceni od 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Pančeva kukuruz okrunjen prirodno sušen i pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodni period. Kukuruz se najčešće mogao pazariti po ceni od 16.5 din/kg, a pšenica po ceni od 20.5 din/kg. U maloprodajnim objektima i u silosima na području Pančeva evidentiran je rast cene kukuruza.

Na gazdinstvima u okolini Požarevca lucerkino seno u balama bilo je jeftinije, a mogla se pazariti po ceni od 18 din/kg.

Na pijaci u Čačku evidentiran je pad prodajne cene pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma na 25 din/kg. Cena sojine sačme iznosila je 73 din/kg u maloprodajnim objektima na području Čačka. Za lucerkino brašno je trebalo izdvojiti 50 din/kg, a za suncokretovu sačmu 26 din/ kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde evidentiran je rast cene sojine sačme na 70 din/kg i pad cene suncokretove sačme na 40 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota zabeležen je rast cene stočnog brašna.

Na gazdinstvima u okolini Loznice mogli su se pazariti kukuruz, okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove od 50 kilograma, stočni ječam, pšenica i sojino zrno upakovani u džakove, lucerkino seno u balama. Cene svih proizvoda nisu se menjale u odnosu na prethodni period. U silosima na području Loznice moglo se pazariti jedino stočno brašno po ceni od 16 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica