Krave za klanje, prasad i jagnjad poskupljuje | Cene stoke

Krave za klanje, prasad i jagnjad poskupljuje | Cene stoke

Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do rasta cene krava za klanje, a prasad su bila skuplja na stočnoj pijaci u Pančevu. U Užicu je zabeležen rast cene jagnjadi.

 https://youtube.com/watch?v=4UPG

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području zlatiborskog regiona otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je viša. Iznosila je 480 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do rasta cene krava za klanje na 180 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu došlo je do rasta otkupne cene tovhnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila od 220 din/kg. Ponuda i broj otkupljenih grla bili su na zavidnom nivou.

U klanicama na području pčinjskog regiona tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma su po višim cenama otkupljivani, za iznos od 235 din/kg.

U klanicama na području južnobačkom regionu evidentiran je rast otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kg, a otkupljivali su se za iznos od 220 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Somboru cena tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma dostigla je iznos od 480 din/kg .

U klanicama na području nišavskog regiona otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je viša, a iznosila je 240 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.


 Na stočnoj pijaci u Nišu izostala je ponuda teladi i ostalih kategorija goveda.

U klanicama na području Loznice evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma na 210 din/kg i tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/kg.

Klaničari na području Šapca vršili su otkup jedino tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, a  cena je iznosila 220 din/kg.


U klanicama na području južno-banatskog regiona najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase do 480 kilograma iznosila je 200 din/kg .

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Pančevu su bila skuplja prasad, pošto je kod grla telesne mase do 15 kilograma cena iznosila od 270 din/kg, a kod grla telesne mase od 16 do 25 kilograma iznos od 260 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Somboru rast cena obe kategorije tovnih svinja zabeležen je u odnosu na prethodni period. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma cena je bila 180 din/kg, a kod tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma iznos od 170 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena krmača za klanje, koje su se mogle pazariti po ceni od 130 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kg, po ceni od 280 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu zabeležen je pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kg i tovnih svinja telesne mase preko 120 kg. Prasad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 240, a tovne svinje po ceni od 150 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kg bila je niža u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 210 din/kg. Za razliku od njih više su bile otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma (159 din/kg) i krmača za klanje (120 din/kg).

U Leskovcu evidentiran je pad otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja u klanicama na ovom području. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 160 din/kg, kod grla telesne mase preko 120 kilograma je bila cena od 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U Užicu je zabeležen je rast cene jagnjadi, a najčešće su se mogla pazariti po ceni pd 330 din/kg. Na području zlatiborskog regiona otkupna cena ovaca bila je niža u odnosu na prethodni period, a otkupljivale su se po ceni od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru došlo je do rasta prodajne cene jaradi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 250 din/kg.

U Leskovcu su bile niže cene jagnjadi i jaradi na pijaci žive stoke, a cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg, dok je kod jaradi cena bila 230 din/kg. Ponuda i prodaja ovih kategorija ovaca i koza bili su dobri.

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 230 din/kg. Za razliku od jagnjadi otkupne cene šilježadi i ovaca bile su više. Kod šilježadi je cena bila od 210, a kod ovaca iznos od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 220, a za ovce 130 din/kg, dok je cena ovnova za priplod iznosila 29.750 dinara po grlu.

Na stočnoj pijaci u Nišu su se jagnjad mogla pazariti po ceni od 300, jarad po ceni od 220, ovce po ceni od 160 din/kg i koze čija je cena iznosila 110 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Kraljevu evidentiran je rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog na 23 din/kg i stočnog ječma na 27 din/kg. Najčešća prodajna cena sojine sačme iznosila je 60 din/kg u maloprodajnim objektima na području oovog grada, dok su za suncokretovu sačmu kupci trebali da izdvoje 33 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva zabeležen je rast cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma, po ceni od 18.5 din/ kg.

Na području Pirota kukuruz okrunjen, prirodno sušen bio je skuplji u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 22 din/kg.

U Požarevcu kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove bio je jeftiniji na pijaci. Najčešće se mogao pazaruti po ceni od 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg, dok je se silosima na ovom području mogao pazariti kukuruz u rinfuzu po ceni od 15 din/ kg.

U silosima na području Loznice se moglo pazariti jedino stočno brašno po ceni od 17 din/kg.

Na piijaci u Nišu cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i pšenice upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma bile su izjednačene, pošto je kod obe ratarske kulture cena iznosila 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica