FEBRUAR na stočnim pijacama: slabije ponude i promet

FEBRUAR na stočnim pijacama: slabije ponude i promet

Slabija ponuda, ali i promet na stočnim pijacama uz variranje cena obeležili su februar 2023. 

GOVEDA

Na pojedinim prodajnim mestima u Srbiji je izostala ponuda teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, dok je na pojedinim mestima ponuda bila vrlo slaba. Cena je varirala u intervalu od 360 do 550 din/kg, ali je ipak dominirao iznos od 550 din/ kg. Kao i prethodnih meseci i tokom februara je ponuda teladi HF rase bila veoma slaba i mogli su se pazariti na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 360 din/kg. Promet tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma zabeležen je jedino na stočnoj pijaci u Požarevcu po dominantnoj ceni od 450 din/kg, a prodaja vrlo slaba. Ponuda tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je slaba, a dominantna cena se kretala od 290 din/kg i na stočnoj pijaci u Somboru do 450 din/kg na pijaci u Požarevcu. Na tržištu tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma nije bilo značajnijih promena, pošto su se mogli pazariti na dve sočne pijace po ceni od 340 do 350 din/kg. Tržište krava za klanje se nije bitnije menjalo u odnosu na januar. Prodajna cena krava za klanje SM rase varirala je od 150 do 250 din/kg. Što se tiče krava za klanje HF rase prodaja se odvijala jedino na stočnoj pijaci u Somboru po dominantnoj ceni od 140 din/kg.

SVINJE

Obim ponude prasadi bio je generalno slab na stočnim pijacama u Srbiji proteklog meseca. Prodaja je bila slabija u odnosu na januar. Prasad telesne mase do 15 kilograma kupci su najčešće mogli pazariti po ceni od 350 do 430 din/kg. Ponuda prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je, takođe, slaba, a promet se odvijao najčešće po ceni od 320 do 420 din/kg. Ponuda i prodaja tovnih svinja obe kategorije bili su na prošlomesečnom nivou. Za tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma odgajivači su najčešće dobijali od 230 do 280 din/kg. Cena tovljenika telesne mase preko 120 kilograma varirala je najčešće od 220 do 250 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na prethodni mesec. Prodaja krmača za klanje zabeležena je na pet stočnih pijaca uključenih u STIPS po ceni koja je tokom proteklog meseca varirala od 150 do 200 din/kg.

OVCE i KOZE

Proteklog meseca je zabeležena slaba ponuda jagnjadi na četrnaest stočnih pijaca u Srbiji uključenih u STIPS. Prodaja grla ove kategorije ovaca odvijala se najčešće po ceni od 380 do 400 din/kg, kao i tokom prethodnog meseca. Nije bilo promena u obimu ponude dviski i šilježadi u odnosu na prethodnih par meseci. Dviske su se mogle pazariti na stočnoj pijaci u Kragujevcu po ceni od 180 din/kg i Čačku po ceni od 200 din/kg. Prodaja šilježadi odvijala se na pijaci žive stoke u Požarevcu po ceni od 250 din/kg i Smederevu po ceni od 260 din/kg. Tržište ovaca bilo je nepromenjeno u odnosu na prethodni mesec. Mogle su se pazariti na jedanaest stočnih pijaca po ceni koja je najčešće varirala od 120 do 170 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude jaradi proteklog meseca kao i nekoliko prethodnih, a dominirala je cena od 300 din/kg. Ponuda koza bila je dosta slaba, a cena se nije menjala u odnosu na januar. Dominirao je iznos od 120 din/kg.

STIPS IZVESTAJ FEBRUAR 2023

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Izveštaj pripremio : Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica