Cene stoke znatno NIŽE na većini stočnih pijaca u Srbiji | Cene stoke

Cene stoke znatno NIŽE na većini stočnih pijaca u Srbiji | Cene stoke

U periodu za nama zabeležen je pad otkupnih cena teladi SM i tovnih Bikova SM rase na području podunavlja. Nastavljen je pad otkupnih cena tovnih svinja u klanicama i na pijacama, a evidentiran je i pad cene jagnjadi na području Požarevca i Šapca.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području podunavskog regionao cene teladi SM rase do 160 kilograma i bikova preko 500 kilograma bile su niže u odnosu na prethodni period. Telad su koštala 450 din/kg, a kod tovnih bikova cena je iznosila 220 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma, a cena je iznosila 230 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do pada cene teladi SM rase do 160 kilograma. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 400 din/kg.

U Požarevcu zabeležen je rast cene teladi SM rase do 160 kilograma, a prodajna cena je iznosila 370 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

U klanicama na području braničevskog regiona, takođe je došlo do rasta otkupne cene teladi u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a cena je bila 220 din/ kg. Obim ponude i otkupa bili su na prosečnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu priplodne krave SM rase bile su skuplje u odnosu na prethodni period, a cena je bila 200.000 dinara po grlu.

Klaničari sa područja južno-banatskog regiona otkupljivali su jedino tovnu junad preko 480 kilograma, za iznos od 210 din/kg. Obim ponude i otkupa nisu menjani.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja i rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, takođe je zabeležen rast cena obe kategorije prasadi, pošto je kod grla do 15 kilograma cena iznosila 290 din/kg, a kod prasadi od 16 do 25 kilograma 270 din/kg.

U klanicama jablaničkog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila150 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Leskovcu cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša i iznosila je 240 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku došlo je do pada cene obe kategorije prasadi u odnosu na prethodni period. Kod grla do 15 kilograma i kod prasadi od 16 do 25 kilograma cena je bila 260 din/kg. U klanicama na području Čačka izostao je otkup prasadi i ostalih kategorija svinja.


U klanicama na području Beograda nastavljen je trend pada otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a otkup je vršen po ceni od 155 din/ kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje bile su niže. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

U klanicama na području južno-banatskog regiona po višim cenama je vršen otkup prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Loznici zabeležen je pad cena jaradi, koza i ovaca u odnosu na prethodni period. Jarad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 200 din/kg, koze za 140 din/ kg, dok je za ovce najčešće trebalo izdvojiti 145 din/kg. U ponudi je bilo petnaestak grla.

U klanicama na području braničevskog regiona je zabeležen pad otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 260 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena ovaca, a iznosila je140 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca, takođe su po nižim cenama otkupljivali jagnjad, po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu jagnjad i ovnovi za priplod bili su skuplji, cena jagnjadi je iznosila 250 din/ kg, a kod ovnova 45.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe je došlo do rasta otkupne cene jagnjadi na 240 din/kg.

U klanicama na području pirotskog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 280 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku nije bilo značajnih promena u pogledu ponude i tražnje jagnjadi, dviski, ovaca i ovnova, a i cene se nisu menjale.

U klanicama moravičkog regiona izostao je otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo promene u odnosu na prethodni period.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Kikinde evidentiran je pad cene sojine sačme na 66.5 din/kg i suncokretove sačme na 42 din/kg. Na gazdinstvima u okolini Kikinde mogli su se pazariti lucerkino seno u balama po ceni od 16 i pšenica u rinfuzu po ceni od 17 din/kg.

Na pijaci u Vranju kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma bio je jeftiniji.

U Smederevu zabeležen je rast cene lucerkinog sena na 15 i pšenice na 21 din/kg.

Na pijaci u Požarevcu cena lucerkinog sena u balama bila je viša i iznosila je19 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Šapca cene sojine i suncokretove sačme bile su niže. Kod sojne sačme je iznosila 67 din/kg, a kod suncokretove sačme 37 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva evidentiran je pad cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog i pšenica upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma u odnosu na prethodni period. Cena kukuruza iznosila je 15.5 din/kg, a pšenica po ceni od 20 din/kg. U istom periodu zabeležen je pad cene sojinog zrna na 43 din/kg u silosima na području Pančeva.

U maloprodajnim objektima na području Užica suncokretova sačma bila je skuplja, a cena je iznosila 35 din/kg. Na pijaci u Užicu evidentiran je rast cene stočnog brašna na 21 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Čačka cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva najčešća cena sojine sačme iznosila 60 din/kg, a suncokretove sačme 36 din/ kg.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica