CENE STOKE varirale od mesta do mesta!

CENE STOKE varirale od mesta do mesta!

Nedelju za nama obeležio je rast otkupne cene teladi u Pirotu, a pad otkupne cene tovnih bikova u Beogradu. Viša otkupna cena tovnih svinja bila je na području Kikinde, dok su prasad jeftinija na području Čačka, Kraljeva, Niša. Jagnjad su bila skuplja u Nišu, a jeftinija u Čačku protekle sedmice.

Rast otkupne cene teladi u Pirotu, a pad otkupne cene tovnih bikova u Beogradu

Klaničari sa područja Pirotskog regiona protekle su nedelje podigli otkupnu cenu teladi telesne mase do 160 kilograma jer je otkup najčešće obavljan po ceni od 650 din/kg. Klanice sa ovog područja otkupljivali su tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma i krave za klanje, ali su otkupne cene bile nepromenjene u odnosu na predhodni period. Na stočnoj pijaci u Pirotu je dominantna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila 550 din/kg uz dobru ponudu i obim prodaje.

U istom periodu evidentiran je pad otkupnih cena tovnih bikove telesne mase preko 500 kilograma kako grla SM tako i grla HF rase u proseku za 5 do 10 din/kg u klanicama na području Beograda.
Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 355 din/kg.

Prodajne i otkupne cene teladi, tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje bile su nea prošlonedeljnom nivou na stočnoj pijaci u Požarevcu i u klanicama na području Braničevskog regiona.
Klanice sa područja Moravičkog regiona su kao i predhodne sedmice otkupljivale telad, tovnu junad, tovne bikove i krave za klanje, a cene su bile nepromenjene.
Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 320 din/kg u klanicama na području Južno-banatskog regiona.

Viša otkupna cena tovnih svinja na području Kikinde, prasad jeftinija na području Čačka, Kraljeva, Niša

U klanicama na području Srednje-banatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih čak 290 din/kg protekle sedmice. Obim ponude dobar a obim otkupa još bolji.

Na pijaci žive stoke u Čačku došlo je do pada cene prasadi telesne mase do 15 kilogama na dominantnih 350 din/kg i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 300 din/kg tokom treće semice juna.

Pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je na pijaci žive stoke u Kraljevu, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 355 din/kg. Klaničari sa poručja Raškog regiona takođe su snizili otkupnu cenu prasadi iste kategorije na 380 din/kg.

Klaničari sa područja Niša, snizili su otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 380 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je slab.
Na pijaci žive stoke u Nišu bila je niža cena prasadi pošto je dominirao iznos od 400 din/kg.


Uprkos slaboj ponudi tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma otkupna cena bila je niža u odnosu na predhodnu sedmicu u klanicama na području Beograda. Na pijaci žive stoke u Obrenovcu zabeležen je pad dominantnih cena obe kategorije prasadi. Izostala je ponuda ostalih kategorija svinja.

stoka prasići

Jagnjad skuplja u Nišu, a jeftinija u Čačku

Reporter STIPS iz Niša evidentirao je rast prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci u oom gradu pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. Ponuda ove kategorije ovaca bila je vrlo slaba.


Na pijaci žive stoke u Čačku došlo je do pada prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodni period jer je dominirao iznos od 350 din/kg. Pored njih mogla su se pazariti jarad po dominantnoj ceni od 200 din/kg i ovce koje su najčešće koštale 170 din/kg. Obim ponude prosečan, a prodaja slaba.

Ovce su bile skuplje u odnosu na predhodni period na pijaci žive stoke u Kraljevu jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 170 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do pada prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodni period jer je dominirao iznos od 380 din/kg.

Klaničari sa područja sredne banatskog regiona prošle su sedmice snizili otkupnu cenu ovaca na 190 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica