CENE STOKE: Telad skuplja u Užicu i Kraljevu, prasad i do 550 din/kg!

CENE STOKE: Telad skuplja u Užicu i Kraljevu, prasad i do 550 din/kg!

Telad skuplja na području Užica i Kraljeva, a tovni bikovi na području Niša. Cene prasadi kretale su se od 450 do 550 din/kg, u zavisnosti od telesne mase grla. Cene jagnjadi su takođe porasle tokom protekle nedelje.

Skuplja telad na području Užica i Kraljeva, a tovni bikovi na području Niša

Prema izveštaju reportera STIPS iz Užica protekle je sedmice došlo do rasta otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 630 din/kg i krava za klanje SM rase na 280 din/kg u klanicama na području ovog grada i okoline. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, jer je dominirao iznos od 340 din/kg.

Protekle je nedelje zabeležen rast prodajne cene teladi na stočnoj pijaci u Kraljevu. Prodaja ove kategorije goveda najčešće se odvijala za 680 din/kg. Pored njih mogli su se pazariti priplodne junice za nepunih 200.000 dinara po grlu, tovni bikovi telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 360 din/kg i krave za klanje po ceni od 260 din/kg.

Rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma evidentiran je u klanicama na području nišavskog regiona. Protekle je sedmice dominirao iznos od 370 din/kg. U klanicama na području pirotskog regiona došlo je do pada otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu.

Dominirao je iznos od 650 din/kg. Slična je situacija i na pijaci u Pirotu, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 600 din/kg. Priplodne krave bile su jeftinije u sedmici za nama na stočnoj pijaci u Kragujevcu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 200.000 dinara po grlu, a za prodaju je dovezeno nekoliko grla.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu su se protekle sedmice mogla pazariti telad po dominantnoj ceni od 550 din/kg, tovna junad telesne mase do 300 kilograma po dominantnoj ceni od 500 din/kg i krave zaklanje po dominantnoj ceni od 200 din/kg. Obim ponude sve tri kategorije goveda bio je prosečan.

Cene prasadi od 450 do 550 din/kg u zavisnosti od telesne mase grla

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u klanicama mačvanskog regiona. Dominirao je iznos od 500 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 265 din/kg.

Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma karakteristika je druge sedmice novembra u klanicama na području nišavskog regiona, jer je dominirao iznos od 500 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Leskovcu, takođe, je došlo do rasta cene tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na 300 din/kg. U klanicama na teritoriji južno-banatskog regiona evidentiran je pad
cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Postignut je znos od 245 din/kg. Ponuda je bila dobra.

Reporter STIPS iz Kragujevca evidentirao je pad cene tovih svinja telesne mase preko 120 kilograma na 230 din/kg. Niža je u odnosu na prethodni period bila i cena krmača za klanje, pošto je dominirao iznos od 220 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je bila niža otkupna cena istih kategorija svinja u odnosu na prethodni period.

Posle dužeg perioda zabrane, prodaja domaćih životinja na stočnoj pijaci u Obrenovcu je počela sa radom. Protekle sedmice dozvoljen je promet, pa su se u ponudi našla prasad do 15 kilograma, po dominantnoj ceni od 550 din/kg i prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, po dominantnoj ceni od 500 din/kg.


Skuplja jagnjad na prodajnim i otkupnim mestima

Dominantna cena jagnjadi dostigla je iznos od 500 din/kg na pijaci žive stoke u Užicu, što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu nastavljen je rast cene jagnjadi i ovaca protekle sedmice. Jagnjad su se mogla najčešće pazariti za 460 din/kg.

Za ovce je trebalo izdvojiti 190 din/kg, a za prodaju je dovezeno oko dvadesetak grla. Otkupna cena jagnjadi bila je viša i u klanicama na području šumadijskog regiona. Otkupna cena jagnjadi bila je viša protekle sedmice i u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 400 din/kg. Obim ponude i otkupljenih grla bio je prosečan.


Klanice sa područja srednje-banatskog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period vršile otkup jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. Rast prodajne cene jagnjadi evidentiran je i na pijaci žive stoke u Nišu, pošto se promet najčešće odvijao za 500 din/kg.

Razlog je vrlo slaba ponuda ove kategorije ovaca u sedmici za nama. Klaničari sa područja braničevskog regiona protekle su sedmice otkupljivali šilježad po dominantnoj ceni od 240 din/kg i ovce po dominantnoj ceni od 200 din/kg.

Obim ponude bio je slab. Na pijaci u Požarevcu su se pored navedenih kategorija mogla pazariti i jagnjad najčešće po ceni od 390 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica