CENE STOKE: Rast cena tovne junadi i bikova

CENE STOKE: Rast cena tovne junadi i bikova

Zabeležen rast cena tovne junadi i tovnih bikova protekle sedmice. Na pojedinim prodajnim i otkupnim mestima dominantna cena prasadi 450 din/kg. Otkupna cena jagnjadi iznosila 500 din/kg u klanicama na području Šapca.

GOVEDARSTVO

Otkupna cena tovne junadi, telesne mase preko 480 kilograma, bila je viša u odnosu na preтhodnu sedmicu u klanicama na području šumadijskog regiona uz povećan obim tražnje.

Dominirao je iznos od 360 din/kg.

Rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma zabeležen je tokom prve sedmice novembra u klanicama na području nišavskog regiona.

Grla su najčešće otkupljivana po ceni od 360 din/kg, a obim otkupa prosečan.

Na pijaci žive stoke u Nišu je izostala prodaja teladi, junadi i ostalih kategorija goveda.

Dominantna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Somboru.

Dominirao je iznos od 350 din/kg.


Pored njih mogla su se pazariti telad SM rase po ceni od 600 din/kg i krave za klanje SM i HF rase po ceni od 140 do 150 din/kg u zavisnosti od rase.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su se protekle sedmice mogla pazariti telad SM rase, telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg, tovnu junad, telesne mase od 350 do 480 kilograma, po ceni od 500 din/kg i krave za klanje SM rase, po dominantnoj ceni od 200 din/kg.

Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je 330 din/kg u klanicama na podruju južnobanatskog regiona, a obim ponude i otkupa bio je, takođe, na prošlonedeljnom nivou. Prema izveštaju reportera STIPS iz Kragujevca, protekle su se sedmice, na stočnoj pijaci u ovom gradu, mogle pazariti jedino priplodne krave SM rase. Bilo ih je nekoliko, a dominantna cena iznosila je 240.000 dinara po grlu.


SVINJARSTVO

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od čak 450 din/kg u klanicama na području jablaničkog regiona.

Protekle je sedmice bila viša i otkupna cena tovnih svinja, telesne mase preko 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 270 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Leskovcu su cene prasadi i tovnih svinja bile na prošlonedeljnom nivou, a i obim ponude i tražnje nije se bitnije menjao.

U klanicama na području južnobačkog regiona je, takođe, došlo do rasta otkupne cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma na domninantnih 450 din/kg i tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, na 300 din/kg.

Povećan obim tražnje je, prema izveštaju reportera STIPS iz Kragujevca, uslovio rast prodajnih cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, na 430 din/kg, tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma na 280 din/kg, tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma, na 250 din/kg i krmača za klanje na 230 din/kg. Slična je situacija zabeležena i u klanicama na području šumadijskog regiona.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period i u klanicama na području južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku evidentiran je rast cene tovnih svinja, telesne mase preko 120 kilograma, pošto se dominantan iznos izjednalio sa grlima telesne mase od 80 do 120 kiograma, na 350 din/kg. Pored tovljenika, mogla su se pazariti krmače za klanje, po dominantnoj ceni od 250 din/kg.

OVČARSTVO

Maksimalna cena jagnjadi protekle sedmice zabeležena je u klanicama na području Šapca i okoline, pošto je dominirao iznos od 500 din/kg.

Obim ponude bio je prosečan, a prodaja je bila dobra.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu, došlo je do rasta cene jagnjadi na dominantnih 450 din/kg, dviski na 200 din/kg i ovaca na 180 din/kg. Pored njih mogli su se pazariti još jarad, po dominantnoj ceni od 300 din/kg i koze, po ceni od 120 din/kg, kao i predhodne sedmice.

Otkupna cena jagnjadi i ovaca bila je viša u sedmici za nama i u klanicama na području šumadijskog regiona. Rast cene jagnjadi u odnosu na prethodnu nedelju obradovao je odgajivače i nakupce na stočnoj pijaci u Kraljevu, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. Pad prodajne cene jagnjadi na 390 din/kg evidentiran je na pijaci žive stoke u Požarevcu. Ponuda je bila prosečna, a prodaja malo bolja zbog predstojećih porodičnih slava. Pored jagnjadi mogli su se pazariti šilježad, po ceni od 240 din/kg i ovce po ceni od 210 din/kg.

Dominantna otkupna cena dviski iznosila je 240 din/kg, dok su za otkupljene ovce, klaničari sa područja braničevskog regiona, plaćali 200 din/kg odgajivačima tokom prve sedmice novembra. Za jagnjad su kupci na području Leskovca, protekle sedmice, trebali najčešće da izdvoje 400 din/kg, za jarad 350 din/kg. Kod ovaca je dominirao iznos od 180 din/kg, a kod koza 170 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica