CENE STOKE: Pala cena svinja i PRASADI!

CENE STOKE: Pala cena svinja i PRASADI!

Tokom protekle nedelje cena teladi SM rase iznosila je 820 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Niže su bile cene tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period. Skuplja su jagnjad u Požarevcu, a jeftinija na području Šapca.

Prasad

Niže cene tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period

Klaničari sa područja južno-banatskog regiona protekle su sedmice po nižim cenama otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma i prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma.

Dominantna otkupna cena prasadi iznosila je 500 din/kg, dok je kod krava za klanje dominirao iznos od 245 din/kg.

Pad prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja zabeležen je u sedmici za nama na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za prasad su kupci trebali da
izdvoje 450 din/kg, dok je cena tovljenika varirala od 180 do 220 din/kg u zavisnosti od kategorije i kvaliteta prodatih grla.

Niža je bila otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u sedmici za nama i u klanicama na području zlatiborskog regiona, pošto je dominirao iznos od 500 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja bila je niža u odnosu na prethodni period i u klanicama na području mačvanskog regiona, jer se otkup odvijao po ceni od 210 din/kg za gra telesne mase od 80 do
120 kilograma i 190 din/kg za grla telesne mae preko 120 kilograma.

Dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 500 din/kg na stočnoj pijaci u Leskovcu, dok su se tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kiograma najčešće mogle pazariti za 280 din/kg.

Dominantna cena teladi SM rase iznosila 820 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu

Prema izveštaju reportera iz Kraljeva dominantna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma dostigla je rekordan iznos od kada STIPS prati kretanje cena ponude i tražnje poljoprivrednih proizvoda na stočnoj pijaci u ovom gradu, pošto se promet odvijao po ceni od 820 din/kg.


Rast otkupne cene teladi HF rase telesne mase do 160 kilograma evidentiran je u klanicama na području severnobačkog regiona, jer je u sedmici za nama dominirao iznos od 600 din/kg.

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma bili su skupljji u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Užicu, pošto je dominirao iznos od 370 din/kg. Za razliku od njih niže su bile cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma ( 640 din/kg) i krava za klanje SM rase ( 260 din/kg).

Obim ponude sve tri kategorije goveda bio je prosečan. U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na dominantnih 330 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Požaredvcu evidentiran je rast cene krava za klanje SM rase, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 230 din/kg. Ponuda i prodaja ove kategorije goveda bila je prosečna.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području Beograda, pošto je dominirao iznos od 380 din/kg.


Klaničari sa područja zlatiborskog regiona su protekle sedmice po nižim cenama otkupljivali tovne bikove SM rase telsne mase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 365 din/kg.

Skuplja jagnjad u Požarevcu, a jeftinija na području Šapca

Reporteri STIPS iz Požarevca protekle su sedmice evidentirali rast prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci, jer je dominirao iznos od 450 din/kg i rast otkupne cene šilježadi u klanicama na području ovog grada i ostalih mesta na području braničevskog regiona, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Mačvanskog regiona, pošto je dominirao iznos od 550 din/kg uz prosečnu ponudu i otkup.

Jagnad su bila jeftiinija u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Užicu, jer se prodaja najčešće odvijaa po ceni od 500 din/kg, a obim prodatih grla bio je prosečan. U klanicama na području zlatiborskog regiona, takođe je zabeležen pad otkupne cene jagnjadi na dominantnih 500 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu i u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta nije bilo promene otkupne cene jagnjadi, pošto je na pijaci dominirao iznos od 500 din/kg, dok se otkup jagnjadi u klanicama protekle sedmice obavljao najčešće po ceni od 400 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica