CENE STOKE: PAD CENA svih kategorija stoke!

CENE STOKE: PAD CENA svih kategorija stoke!

Nedelju za nama obeležila je niža otkupna cena teladi, tovnih bikova i krava za klanje. Zabeležena je i niža prodajna i otkupna cena obe kategorije prasadi, kao i pad dominantne cene jagnjadi u odnosu na predhodnu sedmicu.

 

Niža otkupna cena teladi, tovnih bikova i krava za klanje

Otkupna cena teladi SM rase bila je niža u klanicama na području Mačvanskog regiona jer je dominirao iznos od 770 din/kg. Niža je takođe bila i otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma pošto je dominirao iznos od 355 din/kg. Obim ponude bio je dosta dobar.
Pad cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje notiran je u sedmici za nama u klanicama na području Pirotskog regiona. Dominirao je iznos od 600 din/kg kod teladi i 300 din/kg kod krava za klanje.
U klanicama na području Braničevskog regiona evidentiran je pad otupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na dominantnih 550 din/kg i krava za klanje SM rase na dominantnnih 220 din/kg.
Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma pošto je u sedmici za nama dominirao iznos od 358 din/kg.
Dominantna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području Jablaničkog regiona. Za otkupljene krave za klanje plaćali su 240 din/kg.
Otkupna cena krava za klanje bila je niža u odnosu na predhodni period u klanicama na području Podrinjskog regiona. Dominirao je iznos od 370 din/kg.

Niža prodajna i otkupna cena obe kategorije prasadi

Prema izveštaju reportera STIPS Čačka na pijaci žive stoke ovom gradu bila su jeftinija prasad u odnosu na predhodnu sedmicu. Grla telesne mase do 15 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 450 din/kg, dok je dominantna cena grla od 16 do 25 kilograma iznosila od 380 din/kg.
Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na predhodni period u klanicana na području Podrinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 380 din/kg.
Niža je bila prodajna cena prasadi i na pijaci žive stoke u Obrenovcu. Grla telesne mase do 15 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 450 din/kg, dok je dominantna cena grla od 16 do 25 kilograma iznosila od 400 din/kg.

prasići

Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma notiran je protekle sedmice u klanicama na području Nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 400 din/kg.
Na pijaci žive stoke u Nišu takođe je došlo do pada prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 420 din/kg.
U klanicama na području Mačvanskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 270 din/kg.
Reporteri STIPS iz Užica evidentirali su rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 440 din/kg, uz dobru ponudu a i prodaja grla bila je na zavidnom nivou.

Pad dominantne cene jagnjadi u odnosu na predhodnu sedmicu

Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do pada prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodni period, jer je dominirao iznos od 380 din/kg.
Otkupna cena jagnjadi bila je niža i u klanicama na području Podrinjskog regiona. Dominirao je iznos od 370 din/kg.
Protekle je sedmice evidentiran pad otkupne cene šilježadi u klanicama na području Braničevskog regiona pošto je dominirao iznos od 240 din/kg i otkupne cene ovaca jer je dominirao iznos od 210 din/kg.
Jagnjad su bila jeftinija u odnosu na predhodni period i na stočnoj pijaci u Nišu, pošto se prodaja najčešće odvijala po ceni od 430 din/kg.
Protekle su sedmice bile jeftinije ovce na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 200 din/kg.
Prema izvetaju reportera STIPS iz Užica protekle je sedmice bila viša otkupna cena jagnjadi. Naime, dominirao je iznos od 380 din/kg.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica