CENE STOKE: Ovog meseca bez većih oscilacija, ali vidljiv RAST

CENE STOKE: Ovog meseca bez većih oscilacija, ali vidljiv RAST

Cene u stočarstvu zadržavaju stabilnost tokom ovog meseca.

U pogledu govedarstva, klaničari sa mačvanskog regiona su otkupljivali telad SM rase i tovnu junad po višim cenama u odnosu na prethodnu sedmicu. Otkupna cena teladi iznosila je 780 din/kg, dok je cena tovne junadi bila 365 din/kg. Tovni bikovi su imali višu cenu na području podunavskog regiona, dostižući 350 din/kg. U srednjebanatskom regionu, otkupne cene tovne junadi i tovnih bikova SM rase su porasle na 335 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova HF rase iznosila je 290 din/kg. Za krave za klanje, cena je bila 240 din/kg. U svinjarstvu, maksimalna otkupna cena tovnih svinja je dostigla rekordnih 300 din/kg, dok je cena prasadi bila niža, 450 din/kg. U ovčarstvu, prodajna cena jagnjadi je porasla na 420 din/kg u Kraljevu, dok je cena ovaca bila 150 din/kg. Na kraju, otkupna cena ovaca je pala na 200 din/kg na području Šapca i mačvanskog regiona. Ponuda jagnjadi je bila bolja tokom maja, sa prodajnom cenom od 400 do 500 din/kg. Za šilježad i dviske, ponuda je bila slaba, a cena se kretala od 180 do 260 din/kg.

prasići

GOVEDARSTVO

Nedeljne cene goveda

Klaničari sa područja mačvanskog regiona, po višim su cenama, u odnosu na prethodnu sedmicu, otkupljivali telad SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma. Za otkupljenu telad plaćali su 780 din/kg, a za tovnu junad 365 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova, telesne mase preko 500 kilograma, bila je viša u klanicama na području podunavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. U klanicama sa područja srednjebanatskog regiona, došlo je do rasta otkupnih cena tovne junadi, SM rase, telesne mase preko 480 kilograma, i tovnih bikova, SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, na 335 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih bikova, HF rase, telesne mase preko 500 kilograma, pošto je iznosila 290 din/kg. Dominantna cena tovnih bikova, SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, bila je 350 din/kg, u klanicama, na području jablaničkog regiona. Pored njih vršen je još otkup krava za klanje tokom poslednje sedmice maja, a dominirao je iznos od 240 din/kg..

Mesečne cene goveda

Nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u odnosu na april. Prodaja je bila slaba. Cena je varirala u intervalu od od 360 do 765 din/kg, što ukazuje na blagi rast cene. Promet teladi HF rase zabeležen je na stočnoj pijaci u Somboru, po ceni od 360 din/kg i stočnoj pijaci u Užicu, po ceni od 550 din/kg. Tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma prodavana su na stočnoj pijaci u Požarevcu, kao i prethodnih nekoliko meseci. Dominirao je iznos od 480 din/kg, što ukazuje na rast cene. Nije bilo začajnije promene u pogledu ponude tovne junadi, telesne mase preko 480 kilograma. Prodaja se odvijala po ceni od 310 din/kg, na stočnoj pijaci u Somboru, do 370 din/kg na pijaci u Novom Sadu. Dominanatna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 350 din/kg. Na tržištu krava za klanje SM rase nije bilo promena u odnosu na prethodni mesec. Cena krava za klanje SM rase najčešće je varirala od 150 do 260 din/kg. Krave za klanje HF rase mogle su se pazariti na pijaci žive stoke u Somboru, po dominantnoj ceni od 140 din/kg.

SVINJARSTVO

Nedeljne cene svinja

Maksimalna otkupna cena tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, od kada STIPS prati kretanje otkupnih cena u Srbiji, dostigla je iznos od čak 300 din/kg, u klanicama, na području srednjebanatskog regiona. Otkupna cena tovljenika telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša tokom poslednje sedmice maja i u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 260 din/kg. I na stočnoj pijaci u Smederevu, takođe, je skočila prodajna cena tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, na domnantnih 270 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 450 din/kg. Po višim cenama, u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne svinje, telesne mase od 80 do 120 kilograma i klanicama na području južnobanatskog regiona. Dominirao je iznos od 260 din/kg.

Mesečne cene svinja

Iako je ponuda prasadi bila bolja u prvoj polovini maja, moramo istaći, da je obim ponude bivao slabiji tokom druge polovine mesec,a na stočnim pijacama u Srbiji uključenim u projekat STIPS. Obim prodaje bio je na većini prodajnih mesta, takođe, bolji prvih desetak dana zbog praznika i tradicionalne trpeze. Za prasad telesne mase do 15 kilograma kupci su najčešće trebali da izdvoje do 550 din/kg, a za prasad telesne mase od 16 do 25, kilograma 500 din/kg. Kao i prethodnih meseci, i tokom maja je bila slaba ponuda obe kategorije tovnih svinja, na pijacama žive stoke u Srbiji. Za grla telesne mase od 80 do 120 kilograma, odgajivači su najčešće dobijali iznos od 250 din/kg. Cena tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma, varirala je najčešće od 170 do 250 din/kg, ali je prodaja bila veoma slaba. Krmače za klanje su bile jeftinije, u odnosu na april, pošto su se mogle pazariti po dominantnoj ceni od 180 din/kg.

OVČARSTVO

Nedeljne cene ovaca

Reporteri STIPS iz Kraljeva, evidentirali su, u periodu od 22. do 28. maja, rast prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu, jer je dominirao iznos od 420 din/kg. Pored jagnjadi mogla su se pazariti jarad, po dominantnoj ceni od 400 din/kg, ovce po dominantnoj ceni od 150 din/ kg i ovnovi za priplod, čija je cena iznosila bezmalo 30.000 dinara po grlu. U klanicama sa ovog područja skočila je otkupna cena ovaca na 200 din/kg. U klanicama na području Šapca i ostalih mesta mačvanskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 400 din/kg. Dominantna prodajna cena jagnjdi bila je niža tokom poslednje sedmice maja i na pijaci žive stoke u Užicu. Iznosila je 380 din/kg. U klanicama sa ovog područja, takođe, je evidentiran pad na 360 din/kg. Otkup jagnjadi, na području podrinjskog regiona, obavljao se, protekle sedmice, najčešće po ceni od 400 din/kg, dok je dominantna otkupna cena ovaca bila upola manja i iznosila je 200 din/kg.

Mesečne cene ovaca

Malo bolja bila je ponuda jagnjad i tokom maja na prodajnim mestima u Srbiji, uključenih u STIPS, a nastavljen je trend bolje prodaje ove kategorije ovaca. Promet je evidentiran na dvanaest stočnih pijaca, po ceni od 400 do 500 din/kg, ali je ipak dominirao iznos od 450 din/kg. To ukazuje na rast cene u odnosu na april. Ponuda šilježadi i dviski bila je dosta slaba, kao i predhodnih nekoliko meseci. Dviske su se mogle pazariti na dve stočne pijace, po ceni od 180 do 200 din/kg. Prodaja šilježadi odvijala se na dve pijace žive stoke, po ceni od 240 do 260 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude ovaca, a promet je varirao od mesta do mesta. Ovcama se trgovalo na devet stočnih pijaca, a dominirala je cena od 170 din/kg. Čitavog meseca je bila slaba ponuda jaradi, kao i prethodnih nekoliko, a cena je varirala od 200 din/kg do, čak, 400 din/kg, u zavisnosti od odnosa ponude i tražnje, kao i kvaliteta grla.. Prodaja koza odvijala se na tri stočne pijace uključene u STIPS, a dominantna cena iznosila je 120 din/kg, kao i prethodnih par meseci.


Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica