CENE STOKE: Niže cene tovnih SVINJA, jagnjad SKUPLJA u Nišu i Kraljevu!

CENE STOKE: Niže cene tovnih SVINJA, jagnjad SKUPLJA u Nišu i Kraljevu!

Tokom protekle nedelje, priplodne krave su bile skuplje, a tovni bikovi jeftiniji. Zabeležene su i niže dominantne cene tovnih svinja i krmača za klanje na prodajnim i otkupnim mestima, dok su jagnjad skuplja na području Niša i Kraljeva.

Niže dominantne cene tovnih svinja i krmača za klanje

Pad otkupnih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje zabeležen je protekle sedmice u klanicama na području
južnobanatskog regiona. Dominantna cena tovnih svinja iznosila je 250 din/kg, dok je dominantna cena krmača za klanje
iznosila 200 din/kg. Obim otkupa tovnih svinja bio je prosečan, a krmača za klanje slab.

Obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje bile su jeftinije, u odnosu na poslednju sedmicu juna, na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Prodaja tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma najčešće se odvijala po ceni od 220 din/kg, dok je kod tovljenika telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 200 din/kg. Za krmače za klanje trebalo je izdvojiti 190 din/kg.
Na pijaci žive stoke u Novom Sadu došlo je do pada cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, na dominantnih 400 din/kg i tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, na dominantnih 250 din/kg.

Niža je bila otkupna cen prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u klanicama na području zaječarskog regiona, pošto je dominirao iznos od 380 din/kg. Reporteri STIPS iz Čačka protekle su
nedelje evidentirali rast prodajnih cena obe kategorije prasadi, pa su za grla telesne mase do 15 kilograma kupci trebali da izdvoje 370 din/kg, dok je u kategoriji prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 350 din/kg.
Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja, u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Nišu, pošto je dominirao iznos od 400 din/kg.

Priplodne krave skuplje, tovni bikovi jeftiniji

Priplodne krave SM rase bile su skuplje tokom prve sedmice jula, na stočnoj pijaci u Kragujevcu, pošto se prodaja ove kategorije goveda najčešće odvijala po ceni od 250.000 dinara po grlu.
Pad otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma zabeležen je u prvoj sedmici jula u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 340 din/kog.
Niža je bila prodajna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na stočnoj pijaci u Kraljevu. Dominirao je iznos od 290 din/kg.

U klanicama na teritoriji južnobanatskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 320 din/kg.
Dominantna cena tovnih bikova SM rase telesne mase predko 500 kilograma dostigla je iznos od 360 din/kg u klanicama na području pčinjskog regiona. Otkupna cena muške teladi SM rase
telesne mase do 160 kilograma iznosila je 500 din/kg, dok su za žensku telad iste telesne mase odgajivači sa područja moravičkog regiona od strane klaničara dobijali 450 din/kg.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona protekle su sedmice otkupljijvali tovne bikove SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 350 din/kg i krave za klanje SM rase po
dominantnoj ceni od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Leskovcu je izostala ponuda teladi i ostalih kategorija goveda.
Za otkupljenu telad SM rase klaničari sa područja Šapca i okolnih mesta plaćali su od 710 do 780 din/kg, ali je dominirao iznos od 750 din/kg. Takođe je vršen otkup tovne junadi telesne mase preko
480 kilograma po dominantnoj ceni od 355 din/kg.

Jagnjad skuplja na području Niša i Kraljeva

Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od čak 500 din/kg. Obim prodatih grla bio je dosta slab.
Rast cene jagnjadi evidentirao je reporter STIPS na pijaci žive stoke u Kraljevu, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 350 din/kg.
Šilježad su bila skuplja portekle sedmice u klanicama na području podunavskog regiona. Otkup je najčešće obavljan po ceni od 280 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je pad prodajnih cena jaradi i dviski. Za razliku od njih viša je bila prodajna cena ovaca. Dominantna cena jaradi bila je 200 din/kg, za dviske su odgajivači dobijali najčešće 230 din/kg, a za ovce 170 din/kg. U ponudi je bilo nekoliko jaradi i po dvadesetak ovaca i dviski.

Pored jagnjadi čija je dominantna cena iznosila 340 din/kg, dviski čija je cena bila 200 din/kg i ovaca kod kojih je dominirao iznos od 170 din/kg, na pijaci žive stoke u Čačku su se mogla pazariti i jarad, po dominantnoj ceni od 200 din/kg.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica