Cene stoke ne prestaju da RASTU | Cene Stoke

Cene stoke ne prestaju da RASTU | Cene Stoke

U prethodnom periodu zabeležen je nastavak trenda rasta cena gotovo svih vrsta stoke, kako na pijacama žive stoke, tako i u klanicama. 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Vranju evidentiran je rast cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 420 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona, po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivani tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma pošto je uglavnom bio iznos od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici, tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma bila su skuplja i najčešće su se mogli pazariti za 230 din/kg.

U klanicama na području Beograda je došlo do rasta otkupnih cena tovnih bikova SM i HF rase telesne mase preko 500 kilograma u odnosu na prethodni period. Kod grla SM rase je bio iznos od 220 din/kg, a kod grla HF rase iznos od 210 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona, po višim je cenama vršen otkup tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma, a po ceni od 240 din/kg. Obim otkupa bio je na prosečnom nivou.

U klanicama na području zlatiborskog regiona, tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma bili su jeftinijii. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje. Bikovi su se otkupljivali za iznos od 240 din/kg, a krave za klanje za iznos od 160 din/kg. Klaničari sa područja južno-banatskog regiona otkupljivali su tovnu junad SM i HF rase telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 210 din/kg.

U Šapcu klanice su vršile otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma po ceni od 220 din/kg. Na pijaci u Šapcu zabeležena je jedino ponuda teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 540 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Vranju, obe kategorije tovnih svinja bile su skuplje. Grla telesne mase od 80 do 120 kilograma mogle su se pazariti po ceni od 175 din/kg, dok je kod grla telesne mase preko 120 kilograma po 170 din/kg.


U klanicama na području pčinjskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru došlo je do rasta cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Mogla su da se kupe za iznos od 240 din/kg.

U klanicama na području srednjebanatskog regiona, takođe je došlo do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 240 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Pančevu je evidentiran rast cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, koje su mogle da se kupe po ceni od 160 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona nije bilo promena. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 230 din/kg, tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma 160 din/kg, dok je kod krmača za klanje dominirao iznos od 120 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Pirotu, prasad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period. Kod obe kategorije je bila cena od 270 din/kg.

U klanicama na području niškog regiona, otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža i iznosila je 190 din/kg.

U klanicama na području sremskog regiona zabeležen je pad okupne cene krmača za klanje, a cena je bila 120 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Nastočnoj pijaci u Obrenovcu slaba ponuda jagnjadi uslovila je rast cene na 280 din/kg. Ponuda, tražnja i cene, dviski, šilježadi i ovaca ostale su nepromenjene.

Na stočnoj pijaci u Vranju su jarad bila skuplja, a mogla su se kupiti po ceni od 230 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast cene dviski na 160 din/kg i pad cene ovnova za priplod, pošto su se najčešće mogli pazariti po ceni od 30.000 dinara po grlu.

Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do rasta prodajnih cena jagnjadi i ovaca u odnosu na prethodni period. Najčešća cena jagnjadi je bila 270 din/kg, a kod ovaca 140 din/kg. Nastavljen je trend dobre poude i prodaje.

U klanicama na području zlatiborskog regiona, takođe, je zabeležen rast otkupnih cena jagnjadi i ovaca.

Na pijaci žive stoke u Nišu je takođe zabeležen rast cena jaradi i koza. Jarad su se najčešće mogla kupiti za iznos od 220 din/kg, dok su se koze prodavale po ceni od 110 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do pada otkupne cene ovaca u odnosu na prethodni period. Cena je iznosila 140 din/kg.

U klanicama na području Šapca najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 240 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je prosečan.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Pančeva došlo je do rasta cene pšenice upakovane u džakove na 19 din/kg i kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 14 din/kg.

Na području Smedereva bili su skuplji pšenica, kukuruz, stočni ječam i lucerkino seno u balama. Kod pšenice je bio iznos od 21 din/kg, kukuruza 20 din/kg, stočnog ječma 19 din/kg i lucerkinog sena 15 din/kg.

U silosima na području Beograda zabeležen je rast cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period.

Na gazdinstvima u okolini Požarevca zabeležen je rast cena lucerkinog sena u balama,a mogla se pazariti po ceni od 19 din/kg.

U Kraljevu, u maloprodajnim objektima zabeležen je rast cene sojine sačme na 60 din/kg.

Na području Kikinde došlo je do rasta cene suncokretove sačme, pošto se mogla pazariti po ceni od 38 din/kg. Prodajna cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog u rinfuzu bila je niža u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Kikindi, a mogla se kupiti po ceni od 15 din/kg.

U malorodajnim objektima na području Pirot, suncokretova sačma bila je skuplja u odnosu na predhodni period a mogla se kupiti po ceni od 41 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Užica zabeležen je rast cene suncokretove sačme na 36 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica