Cene stoke i stočne hrane za period 24-28.10.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 24-28.10.2019.

Pad cena tovne junadi i tovnih bikova na pojedinim otkupnim i prodajnim mestima. Prasad skuplja u Pančevu i Požarevcu, a tovne svinje u Čačku. Jagnjad skuplja u Pančevu, jarad u Kragujevcu, a ovce u Požarevcu. Lucerkino seno u balama je bilo skuplje i kretalo se u rasponu od 16 do 18 din/kg.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U Vranju je evidentiran pad otkupnih cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma i tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma u klanicama na ovom području. Kod obe kategorije dominirao je iznos od 230 din/kg.

Na području moravičkog regiona u klanicama zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kg. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu prodajna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 220 din/kg.

U Užicu na stočnoj pijaci krave za klanje SM rase bile su jeftinije u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 180 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene priplodnih junica u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 140.000 dinara po grlu. U klanicama sa ovog područja vršen je otkup tovne junadi telesne mase do 300 kilograma po dominantnoj ceni od 200 din/kg.

Na području braničevskog regiona, klanice su po višim otkupnim cenama vršili otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen pad cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na dominantnih 360 din/kg.


Na području jablaničkog regiona u klanicama je vršen otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 230 din/kg i krave za klanje po dominantnoj ceni od 170 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci jablaničkog regiona mogla su se pazariti telad SM rase telesne mase do 160 kilograma, najčešće po ceni od 400 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Pančevu je došlo do rasta dominantne cene obe kategorije prasadi. Kod grla telesne mase do 15 kilograma je dominirao iznos od 240 din/ kg, dok je kod grla telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 230 din/ kg. Razlog je slaba ponuda ove kategorije svinja.


U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 200 din/kg i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na dominantnih 130 din/kg tokom protekle sedmice. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou.

U Čačku, na pijaci žive stoke tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma bile su skuplje u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 180 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Kraljevu, zabeležen je pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma.

Na području šumadijskog regiona u klanicama otkupne cene obe kategorije tovnih svinja bile su niže u odnosu na prethodni period. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao je iznos od 150 din/kg, dok je kod grla telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu, uprkos slaboj ponudi tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma evidentiran je pad dominantne cene na 140 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na području južno-banatskog regiona u klanicama zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 250 din/kg. Obim ponude bio je vrlo slab.

Na pijaci žive stoke u Pančevu, jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodni period, pošto se najčešće mogla pazariti po ceni od 270 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su jarad bila skuplja. Dominirao je iznos od 200 din/ kg. Evidentirana je prodaja desetak grla.

Na području braničevskog regiona u klanicama došlo je do rasta otkupne cene ovaca. Najčešće je otkup obavljan po ceni od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentirani je rast cene jagnjadi na dominantnih 280 din/kg. Na području Užica ovce bile skuplje. Na pijaci žive stoke u ovom gradu zabeležena je dominantna cena od 150 din/kg.

U Čačku je došlo do pada dominantne cene jagnjadi na 230 din/kg na stočnoj pijaci u ovom gradu. Glavni razlog je dosta dobra ponuda ove kategorije ovaca. Na pijaci žive stoke u Nišu su koze bile jeftinije u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 110 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U okolini Pančeva, na gazdinstvima je lucerkino seno u balama bilo je skuplje u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 16 din/kg. Za razliku od lucerkinog sena jeftinija je bila pšenica, pošto je dominirao iznos od 17.5 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Pančeva zabeležen je pad cena kukuruza okrunjenog, prirodno supenog i pšenice upakovanie u džakove najčešće od 50 kilograma. Kod kukuruza je dominirao iznos od 15 din/kg, a kod pšenice iznos pd 18 din/kg.

U Požarevcu evidentiran je pad cene lucerkinog sena u balama na gazdinstvima u okolini ovog grada, a dominirao je iznos od 18 din/kg. Na pijaci je, takođe, bilo jeftinije ovo značajno kabasto stočno hranivo u odnosu na prethodni period. Za razliku od lucerkinog sena skuplji je bio kukuruz. Dominirao je iznos od 22 din/kg.

U okolini Čačka, na gazdinstvima najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg. U maloprodajnim objektima u Čačku mogli su se pazariti sojina sačma, suncokretova sačma i lucerkino brašno. Dominantne cene ovih proizvoda bile su na prošlonedeljnom nivou.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica