Cene stoke i stočne hrane za period 06-10.09.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 06-10.09.2019.

Protekle nedelje zabeležen je rast otkupnih cena teladi i tovnih bikova u klanicama na području podunavskog regiona, nastavljen je rast cena prasadi na prodajnim i otkupnim mestima. A prodajna cena jagnjadi varirala je u zavisnosti od obima ponude i tražnje.

 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena teladi SM rase  do 160 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma. Telad su plaćali 460 din/kg, a tovne bikove 230 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan. Pad otkupnih cena teladi SM rase telesne mase od 160 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području Raške. Kod teladi je dominirao iznos od 480 din/kg, a kod tovnih bikova iznos od 230 din/kg. Cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša tokom prve sedmice septembra na stočnoj pijaci u Požarevcu, pošto je iznosila 220 din/kg. Skuplje su takođe bile i krave za klanje, jer je dominirao iznos od 160 din/kg.

Blagi pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma u klanicama na području braničevskog regiona, zabeležio je reporter STIPS-a iz Požarevca. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Najčešća otkupna cena muške teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 500 din/kg u kanicama moravičkog regiona protekle nedelje. Za ženska grla iste kategorije i rase odgajivači su dobijali 460 din/kg. Otkupna cena tovne junadi SM rase preko 480 kilograma iznosila je 220 din/kg, dok je kod tovnih bikova preko 500 kilograma dominirao iznos od 230 din/kg. Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 500 din/kg u klanicama šumadijskog regiona tokom prve sedmice septembra. Za otkupljene krave za klanje iste rase klaničari su plaćali 150 din/kg protekle nedelje.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je rast cena obe kategorije prasadi i tovnih svinja preko 120 kilograma. Prodaja prasadi odvijala se po ceni od 230 do 250 din/kg, dok je kod tovnih svinja dominirao iznos od 120 din/ kg. U klanicama na području braničevskog regina došlo je protekle sedmice do rasta otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje. Prasad su protekle nedelje bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku. Za grla do 15 kilograma trebalo je izdvojiti 230 din/kg, dok je kod grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 220 din/kg.

Reporter STIPS-a iz Novog Sada zabeležio je rast cena obe kategorije tovnih svinja. Iznos je varirao od 150 do 170 din/kg u zavisnosti od grla. Rast otkupne cene tovnih svinja, od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama na području južno-bačkog regiona, pošto je dominirao iznos od 165 din/kg. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su skuplje protekle nedelje i na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 155 din/kg. Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do pada prodajne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Najčeše su se mogle pazariti za 150 din/ kg.

Pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma zabeležio je u nedelji za nama reporter iz Niša u klanicama na području ovog regiona. Dominirao je iznos od 110 din/kg. Ista kategorija tovnih svinja bila je jeftinija i na stočnoj pijaci u ovom gradu u odnosu na prethodni period.

Cena jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do rasta cena jagnjadi na 280 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovaca, pošto je dominirao iznos od 140 din/kg. Otkupna cena šilježadi bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području braničevskog regiona. Otkup se najčešće obavljao po ceni od 200 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Kragujevca na pijaci žive stoke u ovom gradu su protrkle nedelje bila skuplja jarad i jagnjad. Najčešća prodajna cena jaradi iznosila je 200 din/kg, dok je kod jagnjadi dominirao iznos od 240 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene dviski na 150 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan. Jagnjad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Leskovcu tokom prve sedmice septembra. Dominirao je iznos od 270 din/kg. Mogli su se na pijaci pazariti još ovce, jarad i koze, a cene su bile na prešlonedeljnom nivou kao i prethodne sedmice. Na pijaci žive stoke u Smederevu, takođe je došlo do pada dominantne cene jagnjadi na 270 din/kg. Pad prodajne cene koza evidentiran je u nedelji za nama na pijaci žive stoke u Nišu, pošto je dominirao iznos od 100 din/kg.


Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije na gazdinstvima u okolini Požarevca. Najčešće se moglo pazariti po ceni od 19 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do pada cene sojine sačme na 78 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Čačka, na pijaci u ovom gradu došlo je do pada cene kukuruza, pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove. Kod pšenice i stočnog ječma je dominirao iznos od 24 din/kg, dok je za kukuruz trebalo izdvojiti 22 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Čačka mogli su se pazariti sojina sačma po ceni od 73 din/kg, lucerkino brašno po ceni od 50 din/kg i suncokretova sačma po ceni od 26 din/kg. Sojina sačma bila je skuplja protekle nedelje u maloprodajnim objektima na području Kikinde. Dominirao je iznos od 72 din/kg. Za razliku od nje niža je bila dominantna cena stočnog brašna. Iznosila je 19 din/kg.

Pad cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog tokom prve nedelje septembra zabeležen je na području Kragujevca. U silosima na području Beograda evidentiran je blagi pad cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period. Na pijaci u Kraljevu bio je skuplju kukuruz okrunjen prirodno sušen, pošto je dominirao iznos od 23 din/kg. Ponuda ovog značajnog stočnog hraniva bila je prosečna.


Rast cene pšenice upakovane u džakove u odnosu na prethodnu nedelju zabeležen je na gazdinstvima na području Pančeva, pošto je dominirao iznos od 19 din/kg. Na pijaci u ovom gradu, skuplja je bila pšenica, jer je dominirao iznos od 22 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica