Cene prasadi i jagnjadi uporno rastu |Cene stoke

Cene prasadi i jagnjadi uporno rastu |Cene stoke

Cene teladi i ostalih kategorija goveda varirale od mesta do mesta, dok su prasad bila skuplja u odnosu na prethodni period. Nastavljen je trend rasta cene jagnjadi. Cene stočne hrane su se kretale u zavisnosti od ponude i tražnje.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici i u klanicama na području ovog grada otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period, a cena je bila od 240 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, a otkup se vršio po ceni od 220 din/kg.

U klanicama na području Beograda došlo je do pada otkupnih cena tovhnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM i HF rase. Cena je varirala od 210 do 220 din/kg u zavisnosti od rase.

Na stocnoj pijaci u Obrenovcu izostala je ponuda teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

Klaničari sa područja zlatiborskog regiona po nižim su cenama vršili otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, a vršio se po ceni od 320 din/ kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu evidentiran je pad cene krava za klanje SM rase, a mogle su se kupiti po ceni od 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici je izostala podaja teladi i ostalih kategorija goveda. Klanice sa ovog područja vršile su otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma po ceni od 220 din/kg, tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 240 din/kg i krava za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Šapcu cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 540 din/kg. Klanice sa područja Šapca vršile su otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, po ceni od 220 din/kg.

U klanicama na području moravičkog regiona najčešća otkupna cena ženske teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 440 din/kg, dok su muška grla plaćali 500 din/kg . Kod tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, otkup se vrišio za iznos od 200 din/kg, a kod tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kg. Za razliku od prasadi niža je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma.


Na stočnoj pijaci u Užicu je cena prasadi dostigla iznos od čak 310 din/kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području zlatiborskog regiona ista kategorija prasadi bila je skuplja.


U klanicama na području južno-banatskog regiona otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bile su više u odnosu na predthodni period a cena je bila od 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pančevu su bile skuplje tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma, a cena je bila od 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja i najčešće su se mogla pazariti po ceni od 270 din/kg.

U Leskovcu evidentiran je pad otkupne cene krmača za klanje u klanicama sa ovog područja, a otkup se vršio po ceni od 130 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu nastavljen je trend dobre ponude i prodaje prasadi. Grla telesne mase do 15 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 300 din/kg. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma najčešće su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg. Ponuda tovnih svinja bila je na dobrom nivou, dok je ponuda krmača za klanje bila nesto slabija. Grla telesne mase od 80 do 120 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 170 din/ kg. Kod grla telesne mase preko 120 kilograma je bila cena od 160 din/ kg, dok su krmače za klanje koštale 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Leskovcu je došlo do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg.

U Užicu zabeležen je rast cene i najčešće su se mogla pazariti po ceni pd 320 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je, takođe visa.

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi, a oktup se vršio po ceni od 270 din/ kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena šilježadi, pošto se otkup najčešće odvijao po ceni od 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su bili skuplji jagnjad i ovce u odnosu na prethodni period. Kupci su za jagnjad trebali da izdvoje 290 din/ kg, a za ovce 150 din/kg. Ponuda i prodaja bili su na prosečnom nivou.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu jagnjad su takođe bila skuplja, a cena je dostigla iznos od 300 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 220 din/kg, za ovce 160 din/kg, dok je kod koza dominirao iznos od 110 din/kg.

Klaničari sa područja podunavskog regiona su po nižim cenama otkupljivali jagnjad, i to po ceni od 270 din/kg. Na stočnoj pijaci je takođe evidentiran pad dominantne cene jagnjadi.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Pirota evidentiran je pad cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma na 21 din/kg.

U Požarevcu na pijaci je evidentiran rast cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma, a mogao se pazariti po ceni od 22 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Smedereva lucerkino seno u balama bilo je skuplje u odnosu na prethodni period, a moglo se kupiti po ceni od  16 din/kg.

Na pijaci u Vranju, zabeležen je pad cene lucerkinog sena na 16 din/kg.

Na pijaci u Zrenjaninu kukuruz, okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma bio je jeftiniji u odnosu na prethodni period, a cena je bila 17 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Čačka najčešća cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg. Ponuda ovog značajnog kabastog hraniva bila je dosta dobra. Ponuda ostalih poljoprivrednih proizvoda na pijaci i u maloprodajnim objektima u ovom gradu nije se menjala.

Na gazdinstvima u okolini Šapca cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma i lucerkinog sena u balama su bile izjednačene. Iznosile su 16 din/kg, dok su za pšenicu kupci trebali da izdvoje 19 din/kg. Cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog iznosila je 22 din/kg.

Na pijaci u Kraljevu za pšenicu i stočni ječam upakovane u džakove od 50 kilograma najčešće je trebalo izdvojiti 25 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Loznice se pored kukuruza, lucerkinog sena, pšenice i stočnog ječma mogla pazariti soja u zrnu po ceni od 40 din/kg. Na pijaci i u maloprodajnim objektima u ovom gradu su cene proizvoda bile iste u odnosu na prošli period.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica