Cena prasadi u Čačku porasla, telad u Užicu JEFTINIJA!

Cena prasadi u Čačku porasla, telad u Užicu JEFTINIJA!

Cena prasadi porasla je u Čačku, dok je pala u Kragujevcu, Kraljevu i Loznici. Tokom protekle nedelje, niža je bila cena teladi i krava za klanje SM rase na stočnoj pijaci u Užicu. Pogledajte kompletan izveštaj sa cenama stoke širom Srbije.

Cena prasadi

Cena prasadi niža u Kragujevcu, Kraljevu i Loznici

Otkupna cena tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je pad cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 500 din/kg, krmača za klanje na 180 din/kg i rast prodajne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 240 din/kg.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija protekle sedmice i na pijaci u Kraljevu, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg. Niža je u odnosu na prethodni period bila i cena tovnih  svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 180 din/kg.

Niža je bila cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma i na pijaci žive stoke u Loznici, pošto je dominirao iznos od 500 din/kg.

Reporteri STIPS iz Čačka protekle su sedmice evidentirali rast cena obe kategorije prasadi na stočnoj pijaci u ovom gradu. Naime grla telesne mase do 15 kilograma, mogla su se pazariti za 400 din/kg, dok je za grla telesne mase od 16 do 25 kilograma trebalo izdvojiti 380 din/kg.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona protekle su sedmice za otkupljenu prasad, telesne mase od 16 do 25 kilograma plaćali 500 din/kg, dok je dominantna otkupna cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma iznosila 220 din/kg.

Niža cena teladi i krava u Užicu

Na stočnoj pijaci u Užicu je protekle nedelje došlo do pada prodajne cene teladi, SM rase, telesne mase do 160 kilograma, na dominantnih 640 din/kg. Niža je, takođe, bila i cena krava za klanje, SM rase, jer je dominirao iznos od 280 din/kg.

U klanicama na području zlatiborakog regiona evidentiran je pad otkupne cene teladi na dominantnih 650 din/kg, rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na dominatnih 370 din/kg i krava za klanje SM rase na 280 din/kg.


Karakteristika sedmice u periodu od 20. do 26.maja bio je pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i rast otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma u klanicama na području Mačvanskog regiona. Naime za otkupljenu telad klaničari su plaćali 800 din/kg, dok je dominantna otkupna cena tovne junadi iznosila 375 din/kg.

Reporteri STIPS iz Loznice protekle su sedmice zabeležili pad otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma pošto je dominirao iznos od 360 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena tovne junadi, telesne mase preko 500 kilograma, i krava za klanje, SM rase. Za otkupljenu tovnu junad klaničari su plaćali 360 din/kg, dok je u
kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 250 din/kg.

Dominanana otkupna cena teladi, SM rase, telesne mase do 160 kilograma, iznosila je 550 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona. Za otkupljenu tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma odgajivači su dobijali 500 din/kg, a za krave za klanje SM rase 200 din/kg u sedmici za nama.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu su cene teladi i tovne junadi bile identične, dok je dominantna cena krava za klanje iznosila 220 din/kg.

Najčešća otkupna cena tovnih bikova, SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, iznosila je 380 din/kg u klanicama na području pirotskog regiona, uz konstataciju da su obim ponude i otkupa ove kategorije goveda bili dobri.


U Kragujevcu niža cena jagnjadi, jaradi i ovaca

Prema izveštaju reportera STIPS iz Kragujevca, u sedmici za nama je došlo do pada prodajnih cena jagnjadi na 500 din/kg, jaradi na 300 din/kg i ovaca na 180 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi na 500 din/kg i rast otkupne cene ovaca na 200 din/kg.

Niža je bila cena jagnjadi u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Loznici uprkos vrlo slaboj ponudi ove kategorije ovaca. Naime, dominirao je iznos od 480 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža protekle sedmice i u klanicama na području podrinjskog regiona, pošto je dominirao iznos od 530 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni perio u klanicama na teritoriji mačvanskog regiona, pošto je dominirao iznos od 550 din/kg.

Jagnjad i jarad su bila jeftinija u sedmici za nama i na pijaci žive stoke u Vranju. Za jagnjad je trebalo izdvojiti 500 din/kg, a za jarad 480 din/kg. Prodajna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period i na pijaci žive stoke u Užicu, pošto je dominirao iznos od 460 din/kg, dok se cena ovaca nije menjala, jer je za kilogram žive mere ove kategorije trebalo izdvojiti 170 din/kg.

Obim ponude i prodaje bili su dobri. Na pijaci žive stoke u Leskovcu su se protekle sedmice mogla pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 500 din/kg, za jarad su kupci plaćali 400 din/kg, za ovce 235 din/kg, dok je najčešća prodajna cena koza iznosila 170 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica