Cena prasadi u Čačku PALA!

Cena prasadi u Čačku PALA!

Cena prasadi tokom protekle nedelje zabeležila je pad na području Leskovca i Čačka, a rast na području Kragujevca. Takođe, zabeležen je i rast dominantnih cena teladi i krava za klanje na stočnoj pijaci u Užicu. Reporteri STIPS evidentirali rast cena jagnjadi, jaradi i ovaca protekle sedmice.

Cena prasadi

Cena prasadi na području Leskovca i Čačka u padu

Pad otkupne cene prasadi evidentirao je reporter STIPS iz Leskovca u klanicama na ovom području, pošto je dominirao iznos od 500 din/kg. Ponuda ove kategorije svinja bila je prosečna i obim otkupljenih grla bio je, takođe, prosečan.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma zadržala je iznos od 220 din/kg. Na pijaci žive stoke u ovom gradu zabeležen je, takodje, pad dominantne cene prasadi na 550 din/kg.

Nastavlja se trend pada cene prasadi u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Čačku, prema izveštaju reportera STIPS. Za grla telesne mase do 15 kilograma kupci su trebali da izdvoje 360 din/kg, a za grla telesne mase od 16 do 25 kilograma 350 din/kg, što je za trećinu niža cena u poređenju sa nedeljom pre ove.

Pored prasadi mogle su se pazariti i krmače za klanje koje su se najčešće prodavale po ceni od 250 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS iz Kragujevca, na pijaci žive stoke u ovom gradu došlo je do rasta cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje, dok je cena tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, bila niža u odnosu na prethodni period.

Dominantna cena prasadi iznosila je 550 din/kg, tovnih svinja 230 din/kg, a najčešća prodajna cena krmača za klanje bila je 190 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma (550 din/kg) i krmača za klanje (190 din/kg).

Klaničari sa područja južno-banatskog regiona protekle su sedmice, takođe, oborili otkupnu cenu prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 600 din/kg,a tovnih svinja na dominantnih 220 din/kg.

Rast dominantnih cena teladi i krava za klanje na stočnoj pijaci u Užicu

U sedmici za nama došlo je do rasta cena teladi SM rase telesne mase do 160 kiograma na 700 din/kg i krava za klanje SM rase na 300 din/kg na pijaci žive stoke u Užicu. Obim ponude i jedne i druge kategorije goveda bio je prosečan.


Reporteri STIPS iz Smedereva su protekle sedmice zabeležili rast otkupne cene tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, u klanicama na području podunavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg.

Klaničari sa područja zaječarskog regiona protekle su sedmice otkupljivali tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 335 din/kg, što ukazuje na pad otkupne cene
u odnosu na prethodni period, uprkos vrlo slaboj ponudi ove kategorije goveda.

Dominantna otkupna cena muške teladi SM rase, telesna mase do 160 kilograma, iznosila je 725 din/kg, dok su ženska grla iste rase teladi klaničari plaćali 700 din/kg protekle sedmice na području Moravičkog regiona.


Otkupna cena krava za klanje SM rase bila je niža u odnosu na prethodnu nedelju, pošto je dominirao iznos od 260 din/kg, a glavni razlog za pad cene bio je slab obim otkupa.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su se protekle sedmice mogle pazariti priplodne junice po dominantnoj ceni od 250.000 dinara po grlu. Najčešća otkupna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 350 din/kg, a krava za klanje 240 din/kg.


U klanicama na području srednje-banatskog regiona vršen je otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, najčešće po ceni od 330 din/kg.

Rast cena jagnjadi, jaradi i ovaca

Otkupna cena jagnjadi dostigla je iznos od 600 din/kg u klanicama na području podrinjskog regiona u periodu od 13. do 19. maja 2024. godine, što ukazuje na rast. Ovce su, takođe, otkupljivane po višoj ceni, pošto je dominirao iznos od 230 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Kragujevca, bila su skuplja jagnjag, jarad i ovce na pijaci žive stoke u ovom gradu. Za jagnjad su kupci trebali da izdvoje 550 din/kg, jarad 350 din/kg, dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 200 din/kg.

U klanicama na ovom području je otkupna cena jagnjadi bila visa, dok se otkup ovaca obavljao po nižim cenama u odnosu na prethodni period. Jagnjad su bila jeftinija na pijaci žive stoke u Kraljevu, pošto se prodaja najčešće odvijala po ceni od 400 din/kg.

Niža je bila otkupna cena jagnjadi i u klanicama na području raškog regiona. Dominirao je iznos od 500 din/kg. Pad cene jagnjadi zabeležen je i na stočnoj pijaci u Nišu uprkos vrlo slaboj ponudi.

Naime, dominirao je iznos od 550 din/kg. Na pijaci žive stoke u Smederevu, takođe, je bila niža cena jagnjadi, jer je dominirao iznos od 550 din/kg. Pored jagnjadi u ponudi je bilo ovaca čija je dominantna cena iznosila 300 din/kg.

Klaničari sa područja Pirotskog regiona protekle su sedmice otkupljivali jagnjad po nižim cenama, jer je dominirao iznos od 550 din/kg. Obim ponude bio je dobar, a i otkup grla ove kategorije ovaca bio je na istom nivou.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica