Cena prasadi PALA u Šumadiji!

Cena prasadi PALA u Šumadiji!

Cena prasadi je u protekloj nedelji bila u padu na području Šumadije. Niža je bila i  cena teladi SM rase na području Kraljeva, dok su tovni bikovi SM rase skuplji na području Loznice. Nastavljen trend pada cene jagnjadi na području Loznice i Kraljeva.

Cena prasadi

Niža cena teladi SM rase na području Kraljeva

Pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilogama zabeležen je u klanicama na području rškog regiona, pošto je dominirao iznos od 750 din/kg. U istom periodu bila je viša otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilogama, pošto je dominirao iznos od 370 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području podrinjskog regiona na 360 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje, jer je dominirao iznos od 250 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na dominantnih 360 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg.

Dominantna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg na stočnoj pijaci u Požarevcu protekle sedmice. Za tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma kupci su plaćali 500 din/kg, dok je dominantna cena krava za klanje SM rase iznosila 220 din/kg. U klanicama na području braničevskog regiona su otkupne cene ovih kategorija goveda bile identične pijačnim.

Klaničari sa područja srednje-banatskog regiona protekle su sedmice otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 340 din/kg. Za otkupljene tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma SM rase odgajivači su dobijali 330 din/kg, dok su za grla iste kategorije samo HF rasu dobijali 300 din/kg.

Cena prasadi u padu

Reporteri STIPS iz Kragujevca protekle su sedmice evidentirali pad cene obe kategorije tovnih svinja na pijaci žive stoke u Kragujevcu, pošto su kupci za kupovinu grla telesne mase od 80 do 120 kilograma trebali da izdvoje 230 din/kg, dok je u kategoriji grla telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 220 din/kg.

Prodaja prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i protekle sedmice se odvijala po ceni od 490 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i obe kategoriije tovnih svinja. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krmača za klanje, jer je dominirao iznos od 190 din/kg.


Pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležen je i na stočnoj pijaci u Kraljevu, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma protekle je sedmice bila niža i u klanicama na području pdrinjskog regiona. Naime, dominirao je iznos od 490 din/kg.

Klanice sa područja južnobanatskog regiona protekle su sedmice otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg. Vršen je, takođe, i otkup tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma ali je ove sedmice dominirao iznos od 240 din/kg.

Nastavljen trend pada cene jagnjadi na području Loznice i Kraljeva

Reporter STIPS iz Kragujevca zabeležio je pad prodajne cene ovaca na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 170 din/kg. Pored ovaca mogla su se kupiti još jagnjad, jarad, dviske i koze, ali su cene ovih domaćih životinja ostale nepromenjene. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena dviski i ovaca u odnosu na prethodni period.


Na stočnoj pijaci u Loznici, protekle je sedmice došlo do pada cene jagnjadi na dominantnih 470 din/kg, a glavni razlog je bolja protražnja ove kategorije ovaca. U klanicama na pdoručju podrinjskog regiona, takođe, je bila niža otkupna cena jagnjadi u odnosu na prethodni period.

U sedmici za nama zabeležen je pad cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Kraljevu, pošto je dominirao iznos od 370 din/kg uz prosečnu ponudu i bolju prodaju u odnosu na prethodnu nedelju.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu nije bilo promene cena jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 500 din/kg. Dominantna prodajna cena šilježadi iznosila je 230 din/kg, dok je za ovce trebalo izdvojiti 220 din/kg.

Protekle je sedmice za jagnjad trebalo izdvojiti 500 din/kg i na stočnoj pijaci u Leskovcu. Kod jaradi je dominirao iznos od 400 din/kg dok je za ovce trebalo izdvojiti 230 din/kg. U prodaji je bilo i nekoliko koza po dominantnoj ceni od 120 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica