Cena jagnjadi u Čačku SKOČILA!

Cena jagnjadi u Čačku SKOČILA!

Cena jagnjadi u Čačku zabeležila je rast, a isto važi za bikove u klanicama na području nišavskog regiona. Izjednačena je i dominantna cena prasadi u Čačku, pa su se grla obe kategorije prodavala po ceni od 600 din/kg. Pogledajte kompetan izveštaj koji su reporteri STIPS-a zabeležili širom Srbije.

Cena jagnjadi u Čačku

Cena jagnjadi u Čačku porasla

Uprkos dobroj ponudi jagnjadi na pijaci žive stoke u Čačku, tokom prve sedmice aprila došlo je do rasta cene, pa se prodaja najčešće odvijala po ceni od 550 din/kg. U klanicama moravičkog regiona
izostao je otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza u sedmici za nama.

U klanicama na području podrinjskog regiona, došlo je do rasta otkupne cene ovaca u odnosu na prethodnu sedmicu, pošto je dominirao iznos od 220 din/kg. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 600 din/kg na pijaci žive stoke u Obrenovcu. Za šilježad su kupci trebali da izdvoje 400 din/kg, a za ovce 300 din/kg.

Dominantna prodajna cena jagnjadi bila je takođe 600 din/kg i na stočnoj pijaci u Nišu pošto je ponuda ove kategorije ovac bila veoma slaba.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Kikinde protekle je sedmice došlo do pada otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, jer je dominirao iznos od 510 din/kg.

Izjednačena dominantna cena prasadi u Čačku

Prema izveštaju reportera STIPS iz Čačka, protekle je sedmice na stočnoj pijaci u ovom gradu zabeležen rast prodajnih cena obe kategoriije prasadi, pa su se grla teška do 15 kilograma najčešće mogla pazariti za 600 din/kg, a grla telesne mase od 16 do 25 kilograma za 550 din/kg.

Rast otkupne cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, evidentiran je i u klanicama na području podrinjskog regiona, pošto je dominirao iznos od 650 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kiograma iznosila je 245 din/kg u klanicama na području južnobanatskog regionai, što ukazuje na rast u odnosu na pretodnu sedmicu.


Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovljenika u klanicma na području Šapca i okolnih mesta, jer se otkup ove kategorije svinja obavljao najčešće po ceni od 220 din/kg.

Pad otkupne cene tovljenika, telesne mase od 80 do 120 kilograma, evidentiran je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 240 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu je prodajna cena obe kategorije prasadi bila izjednačena, pošto su se i grla telesne mase do 15 kilograma i grla telesne mase od 16 do 25 kilograma mogla pazariti za 600 din/kg. Za prodaju je dovezen i jedan tovljenik koji je prodat za 290 din/kg.


Rast otkupne cene tovnih bikova u klanicama na području nišavskog regiona

Otkupna cena tovnih bikova, SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, bila je viša protekle sedmice u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 380 din/kg.

Klaničari sa područja podrinjskog regiona po višim su cenama otkupljivali krave za klanje SM. Protekle sedmice je dominirao iznos od 280 din/kg.


U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupne cene krava za klanje, SM rase, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 230 din/kg.

Osim njih klaničari sa ovog područja su otkupljivali još i telad SM rase po dominantnoj ceni od 550 din/kg i tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominnstnoj ceni od 500 din/kg.

Na stočnoj pijaci u ovom gradu su cene teladi i tovne junadi bile identične, dok je cena krava za klanje bila niža za 10 din/kg.

Pad otkupne cene tovne junadi, telesne mase preko 480 kilograma, zabeležen je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, jer se otkup najšće odvijao po ceni od 330 din/kg.

Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kiograma iznosila je 800 din/kg u klanicama na području raškog regiona, tokom prve sedmice aprila. Za otkuljene bikove SM rase, telesne mase do 160 kilograma, odgajivači su dobijali 365 din/kg, a za krave za klanje 280 din/kg.

Izostala je prodaja teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda na pijaci žive stoke u Obrenovcu. Klanice sa područja Beograda vršile su otkup tovnih bikova SM rase po dominantnoj ceni od 370 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je mali, kao i prethodnih sedmica.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica