Blagi pad cena | Vesti sa Produktne berze

Blagi pad cena | Vesti sa Produktne berze

Smanjena aktivnost učesnika na robno-berzanskom tržištu i blagi pad cena obeležili su ovu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet za ovu nedelju na Produktnoj berzi je iznosio 405 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 9.110.800 dinara.

 

Svi ugovori za kukuruz su zaključeni po jedinstvoj ceni od 15,90 din/kg bez PDV-a (17,49 sa PDV-om) u količini od 300 tona. Razlog za smanjenu kupoprodaju kukuruza se može pre svega pronaći u brzini preuzimanja robe. Tražnja kukuruza na cenovnom nivou od 16,20 din/kg bez PDV-a na paritetu CPT dunavske luke se odnosila za isporuku robe posle 15. juna.

Pšenica roda 2019. godine je prometovana po ceni od 19,60 din/kg bez PDV-a (21,56 sa PDV-om). Stiče se utisak da se iz nedelje u nedelju pojačava ponuda pšenice starog roda, što bi moglo da dovede do daljeg pada cena ove žitarice.

Tražnja pšenice roda 2020. godine sa isporukom robe od 1. do 31. jula na paritetu FCA, bila je na nivou cena od 145 do 147 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja, terminski ugovor sa avansnim plaćanjem od 30%. Parametri kvaliteta koje su kupci tražili su bili: protein 12, gluten 24, HL 76, primese do 2%, sa analizom na DON toksin u dozvoljenim granicama. Međutim, ponude pod ovim uslovima nije bilo.

Tražnja uljane repice roda 2020. godine sa isporukom robe jun/jul na paritetu FCA Vojvodina, bila je na nivou cena od 320 do 325 €/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Sojino zrno ove nedelje beleži odsustvo iz trgovanja. Ponuda je bila po ceni od 41,70 din/kg bez PDV-a, dok je tražnja bila na nižem cenovnom nivou.

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina u količini od 75 tona se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 26,70 din/kg bez PDV-a (32,04 sa PDV-om).

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica