IPARD III FONDOVI: 250+ MILIONA EURA za srpske paore

IPARD III FONDOVI: 250+ MILIONA EURA za srpske paore

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije objavilo je plan poziva za IPARD III program za 2024. godinu i prema planu ovaj program trajaće sve do 2027. godine. Najviše para izdvojiće se za seoski turizam, a prvi poziv biće već u februaru, kako se navodi.

 

IPARD 3
Izvor fotografije: https://ipard.co.rs/

 

IPARD 3: Poznati datumi raspisivanja konkursa u 2024!

Poznat je kalendar apliciranja za mere u okviru IPARD konkursa za 2024. godinu.

Pogledajte kalendar po merama nakon važnih informacija.

Mera 1 IPARD  konkurs u februaru 2024!

Uprava za agrarna plaćanja je objavila datum raspisivanja konkursa za IPARD Meru 1. Izgradnja i opremanje, podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sa opremanjemodnosno – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Konkurs će biti raspisan 12. februara 2024. godine, i biće otvoren do 12. aprila 2024. godine.

Opredeljen budžet za ovu Meru je 4.810.960.000 dinara, što bi trebalo da bude dovoljno sredstava za sve koji budu ispunili uslove i kriterijume.

MERA 3 IPARD – subvencije u aprilu!

Za prvu polovinu 2024. godine najavljena je Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Raspisivanje poziva se očekuje u periodu od 22. aprila do 21. juna, a ukupni budžet predviđen za ovaj poziv biće 6.379.208.000 dinara.


MERA 7 IPARD – u drugoj polovini godine

Nakon poziva za Meru 1 i Meru 3, u drugoj polovini godine očekuje se i poziv za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (ruralni turizam).

Prema najavi, raspisivanje poziva se očekuje u periodu od 1. jula do 16. avgusta za kada je predviđeno ulaganje od 5.129.608.000 dinara.

Mera 1 – krajem godine poziv i realizacija

Pretposlednji poziv u 2024. godini biće poziv za Meru 1– Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i to isključivo za nabavku traktora. Prema najavi, raspisivanje poziva se očekuje u periodu od 2. septembra do 18. oktobra, a za ove svrhe obezbeđeno je 2.699.136.000 dinara.


Za kraj godine biće realizovana i Mera 1– Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i to iskjlučivo za nabavku mašina, opreme i mehanizacije.Ona je planirana u periodu od 18. novembra do 27. decembra 2024. godine, a ukupan budžet predviđen za ovaj poziv biće 1.690.084.000 dinara.

KALENDAR IPARD MERA

IPARD 3
Izvor fotografije: https://ipard.co.rs/

Kako je bilo proteklih godina sa IPARD fondovima?

Kroz konkurse iz evropskog pretpristupnog fonda u proteklim godinama veliki broj poljoprivrednika obnovio je vozne parkove. Za kupovinu novih savremenih traktora poreklom iz Evropske unije od početka korišćenja novca iz IPARD-a postoji najveća zainteresovanost.


U 2022. objavljeno je, kako se procenjuje, da je oko 80 odsto zahteva u okviru mere jedan upravo bilo podneto za njihovu kupovinu.

Podsetimo, u 2021. bio je sproveden konkurs za mehanizaciju, ali je bila isključena nabavka traktora jer je država u okviru subvencija iz domaćeg budžeta davala pomoć za njihovu nabavku uz uslov da su proizvedeni u Srbiji. Tada je tu mogućnost dobilo oko 1.500 poljoprivrednih proizvođača, uglavnom onih koji zbog malih površina koje obrađuju nisu mogli da ispune uslove i da konkurišu za novac iz IPARD fonda.

Zahvaljujući državnim subvencijama (50–65 odsto vrednosti traktora), kao i finansiranju preko dotadašnjih IPARD programa za četiri godine, od 2018. do 2021. poljoprivrednici u Srbiji kupili su 21.000 novih traktora, navodi Politika.

 

PRAVILA IPARD POZIVA

 • 60% prihvatljivih troškova Važi za sve korisnike
 • 65% za investicije u planinskim područjima Nadmorska visina 500+
 • 70% za investicije mladih poljoprivrednika Mlađih od 40 godina
 • 70% za investicije proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda, Sertifikat je dokaz
 • Dodatnih 10% za investicije u OIE i/ili upravljanje otpadom i otpadnim vodama
 • Ukupan iznos podrške ne može da pređe 75%.
 • Minimalna vrednost podsticaja je 20.000 evra
 • Maksimalna vrednost podsticaja je 1.000.000 evra.
 • U toku programskog perioda, maksimalna vrednost podsticaja može biti  2.000.000 evra.
 • Ulažu se sopstvena sredstva ili kreditom banke, nakon završetka investicije i izlaska terenske kontrole, vrši se refundacija prihvatljivih troškova. Nisu dozvoljena nikakva ulaganja pre dobijanja Rešenja o odobravanju.
 • Procedura od dana rasisivanja konkursa pa do dana isplate traje između jedne i dve godine.

 

Pogledajte detaljno uslove konkursa IPARD MERA 1

MERA 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Prihvatljive investicije:

 • Izgradnja i opremanje objekta
 • Nabavka opreme
 • Nabavka mašina i mehanizacije
 • Nabavka novog traktora (maksimalno 20% ukupnog budžeta)

Intezitet podrške:

 • 60% prihvatljivih troškova
 • 65% za investicije u planinskom područiju
 • 70% za investicije mladih poljoprivrednika
 • 70% za investicije proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda
 • Dodatnih 10% za investicije u vezi sa upravljanjem otpadom, obnovljivim izvorima energije i za „zajedničke investicije“

UKUPAN IZNOS PODRŠKE NE MOŽE DA PREĐE 75%

Korisnik može zahtevati podršku, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, za prihvatljive troškove u okviru sledećih granica:

 • Minimalno 20.000 eura
 • Maksimalno 1.000.000 eura

Korisnik može da primi ukupnu podršku do maksimalnog iznosa od 2.000.000 eura, javne pomoći u okviru ove mere kroz IPARD III program.

Specifični kriterijumi prihvatljivosti

SEKTOR MLEKA:

 • PG  sa minimum 30 krava i maksimum 300 krava na kraju investicije;

SEKTOR MESA:

 • PG sa 30 – 1.000 goveda i/ili 200 – 1.000 ovaca i/ili koza i/ili 30 – 400 krmača, i/ili 200 – 10.000 tovnih svinja i/ili 1.000 – 10.000 ćurki i/ili 300 – 3.000 guski i/ili 5.000– 50.000 brojlera po turnusu, odnoso upisanim objektom za proizvodnju roditeljskog jata teškog tipa na kraju investicije;

SEKTOR JAJA:

 • PG sa ukupnim kapacitetom objekta od minimum 5.000 i maksimum 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji na kraju investicije

SEKTOR VOĆA:

 • PG  sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura
 • PG upisana u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura

SEKTOR POVRĆA:

 • PG sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura

SEKTOR ŽITARICA I INDUSTRIJSKOG BILJA:

 • PG od 50 – 100 ha pod žitaricama i industrijskim bijem na kraju investicije – izjednačeni kriterijumi za nabavku traktora, mašina i mehanizacije i izgradnju objeka;
 • PG koja imaju od 2 do 100 ha zemljišta pod hmeljom na kraju investicije;
 • PG koja imaju više od 100 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim biljem na početku investicije prihvatljiva su za investicije u:  – Izgradnju, proširenje, renoviranje, modernizaciju i opremanje objekta za skaldištenje, nabavku mehanizacije i mašina za konverzaciju i obradu zemljišta.

SEKTOR VINOGRADARSTVA:

 • PG upisana u Vinogradarski registar sa 2 – 100 ha vinograda na kraju investicije ( bez promena)
 • PG upisana u registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura.

SEKTOR RIBARSTVA:

 • PG sa ukupnim kapacitetom objekta od najmanje 10 tona ribe godišnje na kraju investicije.

 KRITERIJUM SELEKCIJE ZA MERU 1                                               

Investicija se nalazi u područiju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi                               15/0
Investicije u skladištenje stajnjaka, tretmana i upravljanja otpadnim vodama   13/0
Podnosilac zahteva je fizičko lice, mlađe od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta   12/0
Podnosilac zahteva je žena   12/0
Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora   11/0
Podnosilac zahteva je sertifikovan za organsku proizvodnju i/ili je korisnik Mere 4   11/0
Fizičko lice koje vodi knjigovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu   8/0
Projekta je rezultat saradnje sa naučno – istraživačkim organizacijama akreditovanim u Republici Srbije   7/0
Podnosilac zahteva još uvek nije registrovan kao korisnik IPARD podrške   6/0
Podnosilac zahteva je član zemljoradničke zadruge ili zemljoradnička zadruga ili proizvođačka organizacija   5/0

 

 

 

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica