SANU i Ministarstvo za brigu o selu udruženi u borbi za srpsko STOČARSTVO!

SANU i Ministarstvo za brigu o selu udruženi u borbi za srpsko STOČARSTVO!

Skup na temu ,,Uloga i značaj stočarstva u razvoju agrara, očuvanju sela i obezbeđenju stanovništva hranivima animalnog porekla”, održan je prošle nedelje u svečanoj sali SANU, a razmatrani su aktuelni problemi stočarske proizvodnje i plasmana kao i mogući načini njihovog prevazilaženja. Predsednik SANU, akademik Zoran Knežević, naglasio je da ovaj skup predstavlja samo jednu od mnogobrojnih aktivnosti koje sprovode Akademijski odbor za selo, na čijem čelu je akademik Dragan Škorić i Ministarstvo za brigu o selu.

Predsednik SANU, akademik Zoran Knežević, govorio je o ulozi i učešču Akademije u rešavanju problema agrara, kao i o načinu na koji Akademija i izvršni ograni vlasti treba kolaborativno da deluju.

,,Mogu da kažem, što se Akademije tiče, da je ona zapravo već evo u ovih poslednjih 10 dana, po drugi put domaćin skupa koji se bavi problemima našeg agrara. Šta su pravci razvoja i na koji način treba rešavati te probleme, to će reći stručni ljudi. A što se tiče Akademije, ja mislim da je ona upravo ovim, organizacijom skupova, pokazuje ono šta mi mislimo – šta je uloga Akademije u društvu. Dakle, to je uloga jednog mesta na kojem se stručni ljudi okupljaju, razmenjuju mišljenja, nalaze rešenja za velike izazove savremenog društva našeg i to je ono kako mi vidimo da Akademija treba u društvu da deluje – savetodavna uloga na bazi nauke, a na izvršnim organima vlasti i na državi je da onda to što im mi pripremimo ovde iskoristi“, predlaže Knežević.

Ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost jer, kako kaže, ,,vrata SANU su konačno otvorena”. Ministar dalje obrazlaže da je srpskom agraru neophodno ,,sveto trojstvo” kako bi sve funkcionisalo na najbolji mogući način: prvi stub je POLITIČKA VOLJA, drugi je NAUKA (čiji su nosioci SANU, fakulteti i instituti), a treći su SREDSTVA.

Inače, Ministarstvo za brigu o selu je kroz program obnove zadrugarstva do sada podržalo mnoge zadruge, a značajno mesto zauzimaju one koji se bave stočarskom proizvodnjom. 

Stevan Stanojković, direktor ZZ Agrodunav iz Karavukova, potvrdio je da je zadruga od Ministarstva za brigu o selu dobila pomoć u iznosu od 100.000,00 EUR.  Tim novcem kupili su 50 junica simentalske rase, koje su u međuvremenu dale i svoje potomstvo. Ukupan broj grla povećali su na 480, povećana je i količina mleka, a kao veoma važno napominje da je promenjen rasni sastav, koji je ranije bio u znaku Holštajn rase goveda.

Radovan Bokić iz ZZ Agroklek, takođe ističe značaj podrške koju su dobili od Ministarstvu za brigu o selu. Kako kaže, bespovratna sredstva su zadruzi bila od velikog značaja, a naročito činjenica da je neko prepoznao njihov rad i trud. Dodeljena sredstva je ova zadruga iskoristila da se tehnički opremi i osavremeni procese. Od tog trenutka, kako tvrdi Bokić, zadruga lakše i preciznije obavlja sve poslove.


ZZ Alfafar iz Badovinica, takođe je dobila podršku Ministarstva za brigu o selu. Članovi zadruge su udruženim snagama sakupili 12.000.000,00 dinara, a Ministarstvo je pomoglo sa dodatnih 7.500.000,00 te je zadruga sredstva uložila u nov objekat, u adekvatne podove, kao i u sisteme za hranjenje i ventilaciju. Kako trvdi Miroslav Šestić, direktor ove zadruge, od 2015. godine kada su uložili sredstva rezultati se svakako vide, a proces rada je neuporedivo lakši.

Ministar Milan Krkobabić tvrdi da koncept zadrugarstva nora da se nastavi, kao i da je stočarstvo osnova agrara svake razvijene zemlje i da u velikoj meri učestvuje u BDP-u. Ministar izražava žaljenje što je Srbija, nekada glavni izvoznik svinja, došla u situaciju da postane uvoznik. Upravo iz tog razloga, ministar Krkobabić navodi da mere koje Vlada sprovodi idu i moraju da idu u korist domaćih proizvođača, ali da će za to biti potrebno vreme. Od skupa koji je održan u SANU, ministar očekuje važne naučne smernice, koje nadležne institucije treba da uvaže u daljem razvoju stočarstva.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica