Potrošnja piletine u svetu bliži se MAKSIMUMU!

Potrošnja piletine u svetu bliži se MAKSIMUMU!

Iako se čini da je u nekim zemljama potrošnja mesa dostigla vrhunac, ona nastavlja da raste. Čak 80 milijardi životinja se zakolje godišnje kako bi se proizvelo 340 milione tona  mesa za ljudsku ishranu. A kada govorimo o vrsti mesa koja se najviše konzumira to je definitivno piletina!

Meso - Agromedia

Potrošnja piletine dostigla maksmum

Povećanje ukupne potrošnje mesa odnosi se najviše na piletinu, dok je potrošnja goveđeg i ovčijeg mesa  smanjena. Ovi trendovi verovatno odražavaju apetit potrošača i istorijsku tehnološku industrijalizaciju. Svetska potrošnja živine po glavi stanovnika bila je 14,8 kg u 2019. godini, u poređenju sa 9,8 kg u 2000. Apsolutna potrošnja po glavi stanovnika se više nego udvostručila u 13 zemalja

Od 35 proučavanih zemalja, u 30 zemalja je aktuelan trend povećanja potrošnje živinskog mesa po glavi stanovnika između 2000. i 2019. godine. U 15 zemalja povećanje je bilo veće od 10 kg/stanovniku, a potrošnja veća od 20 kg/stanovniku u Peruu, Rusiji i Maleziji.

Australija i SAD troše čak 100 kg mesa godišnje

Blagi pad potrošnje živine po glavi stanovnika zabeležen je u Etiopiji, Nigeriji i Paragvaju, dok u Izraelu i Tajlandu nije zabeležen trend. Za razliku od opadajućeg proporcionalnog doprinosa goveđeg i svinjskog mesa ukupnoj svetskoj potrošnji mesa, doprinos živine je porastao sa 33% na 43,4% između 2000. i 2019. godine. Neke zemlje, poput Indije i Etiopije, troše manje od 5 kg po glavi stanovnika godišnje zbog ekonomije, dok Australija i SAD, na primer, troše čak 100 kg po glavi stanovnika godišnje.


svinjsko-meso

Meso - Pixabay

Povećana potrošnja mesa i u ovim zemljama

U 26 od 35 proučavanih zemalja, ukupna potrošnja mesa po glavi stanovnika značajno se povećala tokom vremena. Najznačajnija povećanja (oko 2 kg po glavi stanovnika godišnje) primećena su u zemljama sa nivoom potrošnje ispod svetskog proseka iz 2000. godine, kao što su Rusija, Vijetnam i Peru. U južnoameričkim zemljama (Brazil, Argentina, Čile i Kolumbija), koje su imale relativno visoku potrošnju 2000. godine, takođe su primećeni godišnji porasti za preko 1 kg po stanovniku.


Svetska upotreba mesa 2019. godina
VRSTE MESAUPOTREBAUDEO
Piletina14.743%
Svinejtina11.133%
Govedina6.419%
Jagnjetina i jaretina1.85%
Ukupno34100%

Potrošnja mesa u Srbiji 

Prema podacima iz RSZ-a iz 2019.godine stanovnik Srbije godišnje u proseku pojede 41,8 kilogram mesa, dok je u EU taj prosek 67,2 kilograma, što znači da građani zemalja članica Unije godišnje pojedu oko 25 kilograma mesa više nego građani Srbije. Kada se radi o mesu, u Srbiji se 2017, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u proseku po domaćinstvu pojelo 13,9 kilograma goveđeg, 45,4 kilograma svinjskog i 50 kilograma živinskog mesa.

Gledano po članu domaćinstva godišnja potrošnja govedine je 4,8 kilograma za razliku od EU gde je prosek 10,9 kilograma. Živinskog mesa, pre svega piletine, građanin Srbije u proseku godišnje pojede 17,3 kilograma, u EU je taj prosek 24,2 kilograma. Svinjskog mesa u Srbiji se po stanovniku pojelo 2017. godine 15,7 kilograma, dok je iste godine u EU prosek po članu domaćinstva bio 32,1 kilogram.


Vegeterijansto u porastu

Na Novom Zelandu, Kanadi i Švajcarskoj, vegetarijanstvo je u porastu jer veći deo stanovništva sada svesno smanjuje potrošnju mesa zbog ekoloških, zdravstvenih problema i dobrobiti prema životinjama.

Izvor: Polutry world

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica