Dodela kredita za podizanje voćnjaka i vinograda u Vojvodini

Dodela kredita za podizanje voćnjaka i vinograda u Vojvodini

AP Vojvodina: Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda   - © Agromedia

AP Vojvodina raspisala je konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda  u 2020. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. 

Kako se navodi u pozivu, krediti će biti odobravani za nabavku sadnica loznih kalemova, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća, sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra;
  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra;
  • Grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata;      
  • Rok otplate kredita 36 meseci i
  • Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli sredstava sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po raspisanim konkursima u 2020. godini.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.  

Konkurs je otvoren od 8. februara 2020. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Više o uslovima konkursa možete pogledati na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.

Izvor: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica