KWS Srbija d.o.o.

Adresa: Industrijska bb, 21220 Bečej

E-mail:

Telefon: 011 30169 65; 011 30169 66 Fax: 011 711 08 80

Sajt: KWS Srbija

Osnovna delatnost kompanije KWS je selekcija i proizvodnja semenskog materijala šećerne repe, kukuruza, uljarica i drugih ratarskih ali i industrijskih kultura.
Kompanija KWS na danima polja - © Agromedia

Kompanija je osnovana 1856. godine u Klajn Vanclebenu, u Nemačkoj. Od pedesetih godina prošlog veka bavi se proizvodnjom semena kukuruza. Danas ova kompanija posluje u 68 zemalja u svetu i zapošljava oko 3000 ljudi.

Proizvodi

 

U svojoj ponudi kompanija KWS ima semena:

  • Kukuruza
  • Šećerne repe
  • Uljane repice
  • Suncokreta
  • Pšenice
  • Sirka

Kukuruz

Kompanija KWS je usled klimatskih promena, koje prate visoke temperature i malo padavina, razvila hibride koji su tolerantni na visoke temperature i manjak vode u zemljištu.

Katalog hibrida kukuruza kompanije KWS 2018. godina

 

Vodič za gajenje kukuruza u sušnim periodima kompanije KWS

 

Hibridi kukuruza kompanije KWS - © Agromedia

Šećerna repa

U svom asortimentu ova kompanija ima različite hibride šećerne repe koje karakteriše visok prinos korena i sadržaj šećera.

Katalog šećerne repe kompanije KWS 2018. godina

 

Uljana repica

Uljana repica je jedna od tri najznačajnije uljane kulture u svetu, a u pojedinim regionima predstavlja i najvažniju uljaricu. Veoma je važna za proizvodnju energije, biogoriva, bioetanola odnosno biodizela.

Suncokret

Suncokret je jedna od najvažnijih uljarica u Srbiji. Svake godine suncokret prekrije od 150 do 180 hiljada hektara. Zbog visokih prinosa i prihoda predstavlja kulturu po kojoj se formiraju plodoredi.

Zrno hibrida kukuruza kompanije KWS - © Agromedia

Pšenica

Jedan od preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa pšenice  jeste primena agrotehničkih mera koje će omogućiti ispoljavanje genetskog potencijala sorata.

Sirak

Sirak je jedan od onih kultura koja je odlična za proizvodnju silaže, otporan je na sušu a proizvodi veliku količinu biomase. Od posebnog značaja je za one koji se bave proizvodnjom biogasa.