Srbobran – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Srbobran

Opština Srbobran se nalazi u središnjem delu Bačke, u AP Vojvodini i pripada Južnobačkom okrugu. Prostire se na površini od 284 kilometra kvadratna, od toga je vrlo kvalitetno poljoprivredno zemljište na 26.366 hektara. Opština se sastoji od tri naselja, a to su: Turija, Nadalj i Srbobran, koji je sedište iste.

Veći deo grada se nalazi na levoj, a manji na desnoj obali Velikog bačkog kanala. Rečica Krivaja se pruža duž severnog i istočnog dela grada i uliva se u pomenuti kanal, kojim je Srbobran povezan sa rekama Tisom i Dunavom. Ovaj kanal je u sastavu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Na teritoriji Opštine, prema podacima popisa iz 2011. godine, živi 16.317 stanovnika, od čega većinsko stanovništvo čine Srbi sa 65,6%, Mađari 20,7% i Romi 3,85%. 

Opšti podaci o poljoprivredi u Srbobranu

Istorija Srbobrana

Prvi pisani dokument potiče iz 1338. godine kada se grad zvao Sentomaš(Sveti Toma). Burna istorija nije zaobišla ni jedno od tri naselja, a gradsko je do 1904. godine promenilo veliki broj imena: St. Tamas, Szt. Tamas, Sent Tomas, Szent Tomas, Sentomaš, Szenttamas, Bacs, Szent Tamas, Bac, Senttamas.

U povelji o dodeli plemstva, 1751. godine, posle bitke kod Sente, dodato je ime naselja Srbogradski ili Srbograd, što je preteča današnjeg naziva. Ovaj naziv je dobio po jednom šancu za odbranu grada gde su se borili Srbijanci 1848. godine. Za vreme mađarske okupacije zvaće ga ponovo Sentomaš, sve do 1944. godine.

Znamenite ličnosti rođene na teritoriji opštine Srbobran su: Petar Drapšin, Laslo Vegel, Lazar Dunđerski, Đorđe Dunđerski, Aleksandar Katai…

Opština ima veoma povoljan geografski položaj jer je od granica sa Rumunijom, Mađarskom i Hrvatskom udaljena oko 75km, dok su joj privredni centri Vrbas, Novi Sad i Bečej vrlo blizu i sa njima ima dobru saobraćajnu komunikaciju. Srbobran je od Novog Sada udaljen 33, od Beograda 100, a od Dunava 39km. Kroz sam grad prolaze dve saobraćajnice koje se tu ukrštaju. U jednom pravcu se pruža Internacionalni put, povezujući južni i severni deo republike, dok drugi povezuje Podunavlje i Potisje. U južnom delu grada nalazi se pruga Sombor-Bečej, dok autoput E-75, magistralni putevi M-3, M-22 i regionalni putevi P-129 i P-120, takođe, prolaze kroz teritoriju Opštine.

Plodno zemljište ove Opštine čine niže lesne terase i viže lesne zaravni, dok joj je klima umereno kontinentalna. Zemljište čini černozem i livadska crnica na lesnoj podlozi. Ima izvesne količine nafte i gasa, kao i termalne vode, koje su slabo eksploatisane. Grad leži na 45° 35´ severne geografske širine i 19° 47´ istočne geografske dužine.

U opštini Srbobran, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1.733 gazdinstva koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje soju (njih 978), a zatim kukuruz za zrno – 899 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik – 266 i detelinu (89).

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,5%), a ostalo su pravna lica.

Ratarstvom, svinjama i živinom kombinovano bavi se ukupno 146 gazdinstava, 162 je specijalizovano za tov svinja, a najviše je onih koja su specijalizovana isključivo za žitarice – 846.

Poljoprivredom se u Srbobranu bavi 3.538 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Srbobran @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Srbobranu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 75,50%, dok je udeo žena mnogo manji (24,50%).

Nosioci gazdinstava u opštini Srbobran @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i njihov udeo iznosi 41,80%.