Lučani – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Lučani

Opština Lučani nalazi se na području zapadne Srbije i pripada Moravičkom okrugu. Prostire se na površini od 454 kilometra kvadratna i po svojoj veličini spada u opštine srednje veličine. Opština je omeđena planinama Jelicom i Čemernom, kao i rekama Zapadnom Moravom i golijskom Moravicom, a ovaj prostor, ali i sama Opština, često se nazivaju Dragačevo.

Na severu i istoku graniči se sa opštinom Čačak, na jugu sa Ivanjicom, Kraljevom na jugoistoku, Požegom na severu i severozapadu, a na zapadu sa opštinom Arilje. Opštinu sačinjava 37 mesnih zajednica, a prema poslednjem popisu iz 2011. godine, na njenoj teritoriji živi 20.897 stanovnika, a većinsko stanovništvo čine Srbi sa 97,8%.

Opšti podaci o poljoprivredi

U poljoprivredi je angažovana polovina aktivnog stanovništva, u industriji jedna četvrtina, a isto toliko u ostalim delatnostima. U oblasti poljoprivrede Opština je prepoznatljiva po proizvodnji maline, jabuke, šljive i krompira, kada je o industriji reč, ovde se izdvaja preduzeće “Milan Blagojević – Namenska” i po, svetski čuvenoj, i kulturnoj i turističkoj, manifestaciji Sabor trubača u Guči.

Istorija Lučana

Strategija razvoja opštine usvojena je sredinom 2005. godine, pa je tako, gotovo cela teritorija, u periodu od 2005. do 2009. godine, bila gradilište jer su se izgrađivali osnovna infrastruktura i objekti društvenog standard, koji su preduslovi za svakodnevni život i rad stanovništva. Slika Opštine je zajedničkim angažovanjem organa lokalne samouprave i mesnih zajednica, ustanova u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu i turizmu, sredstvima građana odnosno opštine, radom i stručnošću opštinskih javnih preduzeća za izgranju i komunalne delatnosti, uz pomoć nadležnih ministarstava i republičkih javnih preduzeća, znatno promenjena.

 

 

 

Lučani se nalaze na 43°51´ severne geografske širine i 20°08´ istočne geografske dužine, na 328 metara nadmorske visine. Opština ima izdužen oblik i prostire se u pravcu severozapad-jugoistok. Iz Čačka se stiže u Opštinu iz tri pravca – Kraljeva, Požege i Ivanjice, a drumskim i železničkim saobraćajnicama ovaj deo Srbije je povezan sa Crnom Gorom i Beogradom.

Kada je o reljefu reč, Opština se sastoji od Donjeg i Gornjeg Dragačeva. Gornje Dragačevo je planinski kraj, pa je tako niska planina Čemerno na jugu, na jugoistoku planina Troglav, dok se na severoistočnoj granici ove oblasti nalazi veliki deo planine Jelice. Ovaj prostor ispresecan je širokim dolinama reke Bjelice i njenih pritoka. Donje Dragačevo je smešteno u podnožju Jelice, Ovčara i Krstaca. Ovde su brda i vrhovi blažeg nagiba, a izohipsa od 500 metara najkarakterističnija je za nadmorsku visinu zemljišta u Donjem Dragačevu.

Klima u Opštini je umereno-kontinentalna, a padavine, temperatura, vetrovi i insolacija menjaju se u zavisnosti od godišnjeg doba. Najniža srednja temperatura vazduha je u februaru -0,7oC, a najviša je u julu 19,3oC.

U opštini Lučani, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 5.249 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 3.171), a zatim krompir – 2.656 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik  – 1.415, mešavinu trava – 808 i lucerku (njih 796).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,89%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 679 gazdinstava specijalizovano je za ovce, njih 913 bavi se mešovitom stokom uglavnom za ispašu, a ne za proizvodnju mleka, međutim najviše je onih koji se bave različitim kombinacijama useva i stoke (1.110).

Poljoprivredom se u Lučanima bavi 12.295 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Lučani @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Lučanima, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 80,89%, dok je udeo žena mnogo manji (19,11%).

Nosioci gazdinstava u opštini Lučani @Agromedia Kada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 34,95%.