Kovin – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Kovinu

Opština Kovin nalazi se u AP Vojvodini i pripada Južnobanatskom okrugu. Zauzima površinu od 730 kilometara kvadratnih – 65% je poljoprivredno zemljište, a 14% šume. Opština se na zapadu graniči sa Pančevom, na severu sa Alibunarem i Vršcem, na istoku sa Belom Crkvom, a na jugu sa Dunavom i Smederevom. Na nadmorskoj je visini od 79m. Na severu Opština zahvata 63% Deliblatske peščare. Dunavac, rukavac Dunava, proteže se uz radnu zonu i koristi se kao luka.

Pored naselja Kovin u istoimenoj Opštini ima ih još devet: Bavanište, Skorenovac, Gaj, Deliblato, Mramorak, Pločica, Dubovac, Malo Bavanište i Šumarak. Na teritoriji opštine Kovin, prema popisu iz 2011. godine, živi 33.722 stanovnika, najviše Srba – 74,6%, a zatim Mađara – 8,9%.

Opšti podaci o poljoprivredi

Pored nalazišta uglja, šljunka i treseta, koji čine osnovu privrede, veliki potencijal u Opštini je i poljoprivreda, a najviše se gaje ratarske kulture.

Istorija Kovina

Oblast koju zauzima Kovin naseljena je još u vreme neolitske, starčevačke kulture u 7. milenijumu pre nove ere. Zatim su se tu nalazile naseobine vinčanske kulture, u 5. milenijumu pre nove ere. Tri milenijuma kasnije naseobina postaje utvrđenje. Sve do 1604. godine nove ere služila je za odbranu. U međuvremenu, na toj teritoriji smenjivali su se Rimljani, Huni, Sarmati, Gepidi, Goti, Heruli, a zatim Sloveni, Srbi, Turci, Mađari, Nemci, Rumuni, Jevreji…

Prvi zapis imena naseobine, Quewen, javlja se 1153. godine, dok, nešto kasnije, menja ime u Kewy, Keve, da bi u drugoj polovini XVII veka bio Kubin, 1894. godine – Temeskubin, 1911. godine – Kevevara, a konačno 1919. godine dobija današnji naziv. Tokom tog perioda burne istorije nekoliko puta je naselje bilo uništeno, pa ponovo građeno. Godine 1685. Kovin pripada pančevačkom sandžaku, a zatim je 1717. godine pripojen pančevačkom distriktu u okviru Austrougarske monarhije. Tada je Kovin imao 50 kuća.

Kovinska opština smeštena je u južnom Banatu, ima oblik nepravilnog trougla i najvećim svojim delom prostire se na lesnoj terasi i aluvijalnoj ravni Dunava. Opštinsko zemljište je plodno i ovde dominiraju ritske crnice, livadske crnice i černozem. Dunav protiče južnim delom Opštine, dok je klima umereno kontinentalna.

Kovin je posle Pančeva najznačajniji grad u banatskom Podunavlju i lokalni je gravitacioni centar u pančevačkom mezopodručju. Opština je od Smedereva udaljena 13km, od Pančeva 34, a Beograda 50km. U saobraćajnom pogledu njen položaj je dobar, a značajna raskrsnica puteva postala je nakon izgradnje puta prema Beloj Crkvi, kao i izgradnje drumskog mosta na Dunavu.

U opštini Kovin, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 4.008 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.964), a zatim pšenicu i krupnik – 1.563 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode suncokret – 1.395 i lucerku (664).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 257 gazdinstava uz useve gaji i stoku, njih 579 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom,  međutim najviše je onih koji proizvode isključivo žitarice (1.889).

Poljoprivredom se u Kovinu bavi 8.195 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Kovin @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Kovinu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 84,4%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 15,6%).

 Nosioci gazdinstava u opštini Kovin @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini, i ima ih 33,9%.